Softline Group Northern Europe // Knowledge Base // TIP VAN DE WEEK: Bepaal de financiële impact van uw scope voordat u IT Asset Management gaat implementeren

TIP VAN DE WEEK: Bepaal de financiële impact van uw scope voordat u IT Asset Management gaat implementeren

Elke week delen we een expert TIP met u.
#7: Bepaal de financiële impact van uw scope voordat u IT Asset Management gaat implementeren

Wanneer een organisatie ITAM wil implementeren, is één van de eerste belangrijke vragen: wat wil je eigenlijk bereiken, in welk tijdsbestek en met hoeveel middelen? 

De aanpak van Softline is gebaseerd op de ISO-norm voor IT Asset Management, samen met best practices van honderden SAM-projecten per jaar. De stapsgewijze aanpak helpt organisaties om eerst de volwassenheid van hun ITAM-processen te identificeren en de gewenste eindstaat te definiëren. Met dit ITAM assessment wordt de scope bepaald, resulterend in een lange termijn ITAM-strategie met bijbehorende jaarplannen.

Heel vaak begint een organisatie te implementeren en ontdekt dan dat de reikwijdte eigenlijk te breed is, en dat deze niet overeenkomt met de hoeveelheid beschikbare middelen. Het Softline FTE-model (onderdeel van de Business Case) berekent verschillende scenario's op basis van het gewenste volwassenheidsniveau, de resultaten en timing waaraan moet worden voldaan en welke rollen nodig zijn. Hierdoor kan een organisatie besluiten nemen op basis van feiten in plaats van aannames. Door dit middelenbudget te combineren met aanvullende gerelateerde investeringen, kan een exacte berekening visualiseren waar in het project de investering zich terug begint te betalen.

Softline ITAM Experts kunnen u helpen

Neem contact op met Softline voor meer informatie.

Contact opnemen