Softline Group Northern Europe // Knowledge Base // Waarom bestaande ServiceNow ITSM-klanten ServiceNow SAM Pro zouden moeten gebruiken

Waarom bestaande ServiceNow ITSM-klanten ServiceNow SAM Pro zouden moeten gebruiken

Veel organisaties kopen een Software Asset Management (SAM) tool, maar slagen er niet in om hun SAM doelen te bereiken. Voor een bestaande gebruiker van ServiceNow die SAM wil implementeren of een verbetering in de SAM volwassenheid wil realiseren, zou de implementatie van de ServiceNow SAM Pro-module bovenaan de lijst moeten staan. De module die bekend stond als SAM Pro, is met de release van Quebec nu opgesplitst in twee licentietypen: SAM Professional en SAM Enterprise.

Synergie creëren via één enkel platform

De implementatie van SAM Pro profiteert aanzienlijk van de implementatie activiteiten van andere ServiceNow modules en creëert synergie tussen ServiceNow SAM Pro en investeringen die al gedaan zijn in modules zoals ITSM, ITOM en ITBM. Een perfect voorbeeld van synergie is de herbruikbaarheid van data, waardoor consistentie wordt gecreëerd terwijl de inspanningen en kosten worden gemaximaliseerd. Het ITAM team kan bijvoorbeeld meeliften op asset discovery door IT Operations Management Discovery (ITOM Visibility).

Op deze manier kan een organisatie het aantal puntoplossingen verminderen, wat een aanzienlijke impact heeft op de TCO voor SAM, door gebruik te maken van één “single system of action”.

Het managen van VMware licenties in ServiceNow SAM

 • Uitdagingen bij het managen van licentie compliance van uw VMware producten
 • Aandachtspunten bij het goed en zonder compliance risico's managen van VMware
 • Hoe het ServiceNow SAM publisher pack voor VMware het mogelijk maakt uw de license compliance position bij te houden, om software uitgaven te optimaliseren en audit risico's te verminderen, en hoe u software rechten en software modellen kunt creëren en licentie posities kunt bijhouden met behulp van VMware specifieke licentie metrieken.

Alle webinars zijn beschikbaar om on-demand te bekijken.

Realiseer Compliance, Controle en Cost savings door SAM & ITAM op een gestructureerde manier te implementeren, beheren en continu te verbeteren

Om IT Asset Management op een goede en gestructureerde manier te implementeren, beheren en continu te verbeteren, heeft Softline het House of ITAM® ontwikkeld. Dit is gebaseerd op de ISO / IEC 19770-1 2017 standaard voor IT Asset Management en vormt de basis van de beproefde aanpak die is gebaseerd op jarenlange en SAM ervaring. De aanpak wordt gevisualiseerd als een huis dat vanaf de grond is opgebouwd, waarbij de volwassenheidsniveaus worden weergegeven als verdiepingen in het huis en de processen als bouwstenen binnen de afzonderlijke verdiepingen. Alles gebouwd op een solide fundering, het standaard ISO/IEC management systeem dat het Plan-Do-Check-Act (PDCA) model gebruikt als basisprincipe en proces voor continue verbetering.

Kostenbesparingen met ServiceNow

ServiceNow stelt een organisatie in staat om terugkerende fouten in softwarebeheer te voorkomen, zoals wijzigingen die worden aangebracht in de IT infrastructuur zonder rekening te houden met de software die op die infrastructuur draait. In het verleden bracht het infrastructuurteam zo'n wijziging aan en ontdekte het SAM team dat pas bij een - interne of externe - audit.

In plaats van te reageren op dergelijke wijzigingen, kunnen wijzigingen met ServiceNow in een veel vroeger stadium worden onderschept - omdat de SAM oplossing wordt geleverd op hetzelfde platform als de ITSM oplossing. Dus, wanneer er een wijziging aan een server wordt aangevraagd, zal ServiceNow - op het change record zelf - laten zien wat de implicaties voor de licentiekosten zouden zijn. De persoon die de wijziging uitvoert krijgt zo de volledige informatie over wat hij kan doen of dat hij de wijziging wel moet goedkeuren - gebaseerd op de financiële impact.

Meer informatie hierover kan worden bekeken in de on-demand webinar serie aangeboden door Softline en ServiceNow.

Softline of ITAM®

Aan de rechterkant van het huis zijn de drie belangrijkste doelstellingen weergegeven die organisaties doorgaans willen bereiken met de implementatie en uitvoering van IT Asset Management: Compliance, Controle & Cost savings.

In het midden van het model wordt een overzicht gegeven van de daadwerkelijke operationele IT processen: welke bouwstenen moeten organisaties hebben ingericht om hun doelstellingen te kunnen realiseren?

De linkerkant toont het volwassenheidsmodel: welke bouwstenen moeten worden geïmplementeerd en in welke volgorde, om verder te kunnen groeien van het ene volwassenheidsniveau naar het volgende?

Tenslotte het fundament van het House of ITAM®: het universele raamwerk waarop alle ISO normen zijn gebouwd, zodat een organisatie haar IT Asset Management systeem kan afstemmen op en integreren met gerelateerde ISO systemen. Dit fundament laat het governancemodel zien: welke op ISO/IEC gebaseerde managementprocessen moeten worden geïmplementeerd om de operationele functionaliteiten te beheersen.

Het Softline House of ITAM® is gebaseerd op de ISO/IEC 19770-1:2017 standaard voor ITAM. Het is gebouwd op een solide fundering: het management systeem dat het Plan-Do-Check-Act (PDCA) model gebruikt als basisprincipe en proces voor continue verbetering.

De ISO / IEC 19770-1 standaard voor ITAM is ontworpen om organisaties in staat te stellen het ITAM systeem en processen te integreren met gerelateerde ISO systemen zoals:

 • ISO/IEC 20000 voor IT Service Management;
 • ISO/IEC 27001 voor Information Security;
 • ISO 55001 voor Asset Management (niet-IT assets, zoals gebrouwen en auto's, etc.);
 • ISO 73 voor Risk Management.

Met dezelfde structuur en hoofdstukindeling ligt de nadruk op het beheer van de operatie, en niet op de operatie zelf. Dit biedt de mogelijkheid om gemakkelijk aan te sluiten bij andere afdelingen.

Ten slotte de fundering van het House of ITAM®: het universele raamwerk waarop alle ISO-normen zijn gebouwd en waarmee een organisatie haar IT Asset Management systeem kan afstemmen en integreren met gerelateerde ISO systemen.

De voordelen van SAM Pro in kaart brengen op de verdiepingen van het Softline House of ITAM®

In de volgende paragrafen zullen we uitweiden over hoe ServiceNow SAM Pro uw organisatie kan helpen groeien door de voordelen van SAM Pro in kaart te brengen op de verdiepingen / volwassenheidsniveaus in het House of ITAM®.

De fundering: Managementprocessen voor ITAM

Het managementsysteem gebruikt het Plan-Do-Check-Act (PDCA) model als basisprincipe en als proces voor continue verbetering van ITAM binnen de organisatie. Softline heeft 4 manieren geïdentificeerd waarop ServiceNow SAM Pro organisaties kan ondersteunen bij het bouwen van de essentiële fundering van hun House of ITAM®:

 • De stakeholders voor IT Asset Management overlappen sterk de stakeholders die betrokken zijn bij de implementatie van de ITSM module van ServiceNow. Gebruik de reeds bestaande investering, kennis en betrokkenheid van cruciale stakeholders in uw voordeel. 
 • De implementatie van ITSM processen heeft over het algemeen een hogere prioriteit dan de implementatie van Software Asset Management of IT Asset Management. Wanneer een organisatie het SAM / ITAM programma koppelt aan ITSM door te wijzen op voor de hand liggende verbanden, kan de implementatie van ITAM profiteren van sterkere ondersteuning van het senior Management.
 • De rollen en verantwoordelijkheden binnen ITAM zijn vergelijkbaar met die binnen ITSM en overlappen elkaar zelfs gedeeltelijk. Best practices kunnen eenvoudig worden hergebruikt. Door SAM Pro van ServiceNow te gebruiken, wordt ITAM de logische volgende stap.
 • De implementatie van het SAM proces is relatief eenvoudig in ServiceNow, aangezien SAM Pro de ISO 19770-1: 2017 norm voor IT Asset Management volledig ondersteunt. Het SAM en ITAM-team maakt gebruik van toegevoegde waarde van investeringen die al zijn gedaan in de bestaande ServiceNow implementatie (ITSM, ITOM, ITBM):
  •  Op bedrijfsniveau hebben mensen al toegang tot ServiceNow voor het registreren van incidenten of verzoeken
  •  Minder weerstand tegen verandering omdat ServiceNow niet nieuw is voor gebruikers
  •  Training over het gebruik van ServiceNow wordt gedeeltelijk al behandeld

Niveau 1: Betrouwbare data: bereik compliance

Betrouwbare data behelst het volledig inventariseren van welke IT middelen u heeft, zodat u ze kunt beheren. Het omvat ook het monitoren van wijzigingen in de infrastructuur of organisatie die van invloed kunnen zijn op uw ITAM practice, evenals het beveiligen van de gevoelige ITAM gegevens tegen verlies of ongeautoriseerde toegang. Denk hierbij aan:

 • Change management – Plaats de verantwoordelijkheid van de impact van een verandering in de projectmanagement organisatie waar deze hoort. SAM Pro biedt de mogelijkheid om automatisch de kosten van een wijziging of besparing te berekenen als onderdeel van het standaardverzoek voor een IT wijziging.
 • Bestaande gegevens kunnen opnieuw worden gebruikt! Er hoeft geen nieuwe ontdekking voor ITAM te worden uitgerold: het ITAM-team kan meeliften op de discovery functionaliteit van IT Operations Management, IT Service Management en IT Business Management en de reeds verzamelde gegevens gebruiken.
 • ServiceNow Cloud Insights application analyseert de volledige range van kosten die gerelateerd zijn aan cloud assets, en kan gebruikt worden om te integreren met andere cloud oplossingen zoals AWS en Microsoft Azure. Het kan ‘inventory’ ontdekken in die omgevingen, maar het kan ook Billing en Usage data terughalen.
 • Synergie wordt vergroot vanwege een gedeelde verantwoordelijkheid met ITAM processen:
  • Data management - Een duidelijk zicht op alle IT assets is cruciaal voor een volledige en correcte CMDB en wordt gedeeld door het configuratiebeheer, IT Asset Management en soms zelfs Security. ITAM wordt stakeholder van configuratiebeheer in plaats van alleen de verantwoordelijkheid voor nauwkeurige gegevens te dragen.
  • De ServiceNow Incident module kan worden gebruikt om ITAM gerelateerde aanvragen te registreren, zoals Verbeteracties / beperkende acties die voortvloeien uit rapporten van licentieposities en verbeteringsplannen.
 • SaaS
  • Discovery: Het SaaS License Management Overview dashboard kan worden gebruikt om licentie usage data voor SaaS subscription profielen te bekijken. Het stelt organisaties in staat om potentiële besparingen, subscription spend, subscription usage en subscription usage in de tijd te bekijken. Organisaties kunnen deze gegevens vervolgens gebruiken om toekomstige licentiebehoeften te voorspellen en de licentiekosten te optimaliseren.Verbruik: verbindingen met SaaS API's om verbruiksgegevens te verzamelen en ongebruikte abonnementen onmiddellijk terug te vorderen.
  • Detectie van malafide software uitgaven: Gebruik de ServiceNow Software Spend Detection applicatie om software uitgaven op te sporen, te analyseren en te optimaliseren vanuit geïmporteerde financiële gegevens afkomstig uit het grootboek of onkosten.

 

 

Niveau 2 - Integratie van levenscyclus: controle verkrijgen

Integratie in de levenscyclus gaat over het bereiken van een grotere efficiëntie en kosteneffectiviteit in de levenscyclus van IT activa, door ervoor te zorgen dat IT assets tijdens hun levenscyclus op de meest effectieve manier worden beheerd:

 • Realiseer besparingen met het Now Platform door ongebruikte licenties terug te claimen. Workflows tussen afdelingen zijn geautomatiseerd, dus er is geen handmatige inspanning (e-mailen van Excel sheets) nodig om installaties te verwijderen of softwarebevoegdheden in te trekken, zelfs voor SaaS applicaties!
 • Geen duplicatie van softwareverzoeken meer van de ene tool naar de andere. SAM Pro biedt de mogelijkheid om Purchase Order aanvragen aan te maken voor nieuwe softwarerechten en aanvragen te automatiseren door middel van fulfilment, en weer, zelfs voor SaaS applicaties.
 • Beschikbare software levenscyclusdatums, zoals algemene beschikbaarheid, einde levensduur en einde service levensduur, kunnen niet alleen worden gebruikt voor rationalisatie van applicaties, maar ook om een mogelijke impact op bedrijfsservices te bepalen die in Application Portfolio Management in kaart zijn gebracht.

Niveau 3 - Optimalisatie: kostenbesparingen realiseren

Optimalisatie gaat over het bereiken van meer efficiëntie en kosteneffectiviteit door functionele focus. Focus op de contractuele en financiële kant van IT assets, evenals de risico's die gepaard gaan met het gebruik ervan:

 • Performance Analytics voor SAM biedt allerlei visualisaties van potentiële besparingen of compliance risico’s. Implementatie van processen op de onderliggende verdiepingen van het House of ITAM® zorgt voor de kwaliteit van de rapportage die u nodig hebt om met SAM Pro kostenbesparingen te realiseren.
 • Andere modules binnen ServiceNow ITBM (IT Business Management) zoals Financieel Management, Project & Portfolio Management en Applicatie Portfolio Management werken nauw samen met ServiceNow SAM zodat u beter inzicht krijgt in uw IT landschap, controle krijgt en kunt gaan optimaliseren.
 • De module "Service Mapping" binnen ServiceNow ITOM (IT Operations Management) kan worden gebruikt om te visualiseren en beheren hoe IT assets in elkaar passen om de IT services te vormen die u levert aan de business. Dit stelt u in staat om van het beheren van de levenscyclus van assets over te stappen naar het beheren van de levenscyclus van complete IT services, waarbij u de context en inzichten krijgt die u nodig hebt om het meeste te halen uit uw optimalisatie inspanningen.

In alle gevallen zorgt de implementatie van processen op de onderliggende verdiepingen van het House of ITAM® voor de kwaliteit van de rapportage die u nodig hebt om kostenbesparingen te realiseren met ServiceNow SAM. Zoals altijd is de juiste mix van Mensen, Proces, Technologie en Data, de sleutel tot ITAM succes!

SAM Pro: een van de leiders in het Gartner Magic Quadrant for Software Asset Management Tools

In juli 2020 heeft Gartner het bijgewerkte Magic Quadrant voor Software Asset Management Tools gelanceerd om de Nichespelers, Visionairs, Uitdagers en tot slot de Marktleiders te definiëren. Gartner definieert de SAM tool markt als tools die automatisering bieden ter ondersteuning van de taken die nodig zijn voor het bereiken en behouden van softwarelicentie compliance. Elke tool is onderverdeeld in zeven afzonderlijke activiteiten:

 • Ontdek en identificeer softwarerechten 
 • Normaliseer softwarerechten
 • Ontdek gegevens over softwareverbruik
 • Breng software assets in overeenstemming
 • Optimaliseer softwarerechten en consumptie
 • Deel informatie over software assets

 

“ServiceNow is een leider in dit Magic Quadrant; in de laatste iteratie van dit onderzoek was het een visionair. ”
- Gartner, juli 2020 -


Als een van de sterke punten stelt Gartner dat ServiceNow klanten een enkel platform van producten op één architectuur biedt, gebruikmakend van hetzelfde datamodel waarmee verschillende organisatorische afdelingen via de organisatie kunnen delen, wat helpt bij het verbeteren van de softwareassets en technologische besluitvorming voor de volledige levenscyclus van IT assets.

Download het volledige rapport hier.

Kostenbesparingen realiseren door de 7 categorieën van potentiële besparingen te implementeren, gedefinieerd door Gartner

Veel organisaties onderzoeken manieren om de kosten te verlagen. Afhankelijk van wie men het vraagt ​​binnen een organisatie worden verschillende besparingsmogelijkheden genoemd. Met de jaarlijkse kostenstijging voor software (licenties) is dit een van de eerste gebieden die opkomt voor potentiële besparingen. In 2016 publiceerde Gartner een rapport over mogelijke besparingen op software die kunnen worden gerealiseerd door het implementeren van goed Software Asset Management. Het rapport beschrijft zeven categorieën die samen 30% van de potentiële besparingen uitmaken.

Categorieën van potentiële besparingen: 

 1. Gecontroleerde aanvraag, inkoop en heronderhandelingen
 2. Gecontroleerde software implementatie
 3. Volledige product gebruiksrechten toepassen
 4. ‘Re-harvesting’ van niet- of onderbenutte licenties
 5. Recycling van licenties
 6. Effectief bestuur voor SAM
 7. Standaardisatie en rationalisatie van software

 

DOWNLOAD HET GRATIS EBOOK OVER APPLICATIE- EN PORTFOLIO MANAGEMENT en kom meer te weten over de volgende highlights:

 • Identificatie van de belangrijkste onderwerpen
 • Het creëren van het technologieportfolio met behulp van discovery en normalisatie
 • Mogelijke kandidaten voor rationalisatie / standaardisatie identificeren
 • Transparantie in de levenscyclus van de portfolio
 • Goed geïnformeerde strategische beslissingen nemen
 • Het volgen van de voortgang bij het realiseren van besparingen

 

SaaS Management: kostenbesparingen realiseren door SaaS uitgaven en -gebruik te optimaliseren

““Organisaties kunnen binnen het eerste jaar na implementatie van een SAM oplossing tot 30% besparen op softwarekosten”
- Gartner -

In harde cijfers is dat: $185 miljard aan ‘wasted’ software aan het einde van 2020, waarvan $152 miljard aan wasted software en $33 miljard aan wasted SaaS

Het toepassen van die grote aantallen op bedrijven resulteert in:

Klantinkomsten             $1 milijard
IT-budget                      $40 miljoen (4%)
Softwarebudget            $10 miljoen (25%)
1e jaar besparing       $1 miljoen (10%) op uw verspilde software en SaaS-gebruik
Jaarlijkse besparing     $500K (5%)

 

 • SaaS:
  • Discovery: Het SaaS License Management Overview dashboard kan worden gebruikt om licentie usage data voor SaaS subscription profielen te bekijken. Het stelt organisaties in staat om potentiële besparingen, subscription spend, subscription usage en subscription usage in de tijd te bekijken. Organisaties kunnen deze gegevens vervolgens gebruiken om toekomstige licentiebehoeften te voorspellen en de licentiekosten te optimaliseren.Verbruik: verbindingen met SaaS API's om verbruiksgegevens te verzamelen en ongebruikte abonnementen onmiddellijk terug te vorderen.
  • Detectie van malafide software uitgaven: Gebruik de ServiceNow Software Spend Detection applicatie om software uitgaven op te sporen, te analyseren en te optimaliseren vanuit geïmporteerde financiële gegevens afkomstig uit het grootboek of onkosten.

 

Webinar serie over het managen van licenties in ServiceNow SAM in 2021

Softline & ServiceNow organiseerden een gezamenlijke webinar serie over het managen van licenties in ServiceNow SAM. In deze webinars bespraken experts van beide bedrijven hoe u uitdagingen op het gebied van licenties kunt beheren met ServiceNow SAM. Aan de orde kwamen hoe u compliance risico's kunt minimaliseren en uitgaven kunt verminderen, en hoe u het verbruik kunt volgen over de verschillende licentiemodellen heen.

Vraag de on-demand webinars aan!

Het managen van Microsoft licenties in ServiceNow SAM

 • Uitdagingen bij het managen van licentie compliance van Microsoft producten
 • Aandachtspunten bij het goed en zonder compliance risico's managen van Microsoft
 • Hoe het ServiceNow SAM publisher pack voor Microsoft het mogelijk maakt om de license compliance position bij te houden, om software uitgaven te optimaliseren en audit risico's te verminderen.

 

Het managen van Oracle licenties in ServiceNow SAM

 • Uitdagingen rond Oracle licenties
 • Aandachtspunten bij het goed en zonder compliance risico's managen van Oracle
 • Hoe ServiceNow SAM kan helpen om risico's te vermijden en uitgaven te verminderen
 • Welk effect heeft de ServiceNow SAM verificatie als third-party tool vendor door Oracle gehad op het managen van Oracle licenties met ServiceNow SAM?

Het managen van Oracle licenties in ServiceNow SAM

 • Uitdagingen rond Oracle licenties

 • Aandachtspunten bij het goed en zonder compliance risico's managen van Oracle
 • Hoe ServiceNow SAM kan helpen om risico's te vermijden en uitgaven te verminderen
 • Welk effect heeft de ServiceNow SAM verificatie als third-party tool vendor door Oracle gehad op het managen van Oracle licenties met ServiceNow SAM?    

 

Het managen van VMware licenties in ServiceNow SAM

 • Uitdagingen bij het managen van licentie compliance van uw VMware producten
 • Aandachtspunten bij het goed en zonder compliance risico's managen van VMware
 • Hoe het ServiceNow SAM publisher pack voor VMware het mogelijk maakt uw de license compliance position bij te houden, om software uitgaven te optimaliseren en audit risico's te verminderen, en hoe u software rechten en software modellen kunt creëren en licentie posities kunt bijhouden met behulp van VMware specifieke licentie metrieken.

Alle webinars zijn beschikbaar om on-demand te bekijken.

In het kort

Ten slotte zal de mogelijkheid om het aantal point solutions te verminderen een aanzienlijke impact hebben op de TCO voor SAM.

Meer weten? Neem contact op met het Softline team!

 

 

Voor elke organisatie die ServiceNow's IT Service Management (ITSM) en IT Operations Management (ITOM) al heeft geïmplementeerd of binnenkort gaat implementeren, is het gebruik van SAM Pro voor SAM een compleet logische keuze. Met de strategische keuze voor het ServiceNow Platform kan SAM ook een meer strategische focus zijn.

De implementatie van SAM Pro profitereert aanzienlijk van de implementatie activiteiten van andere ServiceNow modules én zorgt daarbij voor synergie tussen ServiceNow SAM Pro en eerdere investerningen in andere modules zoals ITSM, ITOM en ITBM.

Een perfect voorbeeld van synergie is de herbruikbaarheid van gegevens, waardoor consistentie wordt gecreëerd en inspanningen en kosten worden gemaximaliseerd. Het ITAM team meeliften op asset ontdekking door IT Operations Management, IT Service Management en IT Business Management.

Ten slotte zal de mogelijkheid om het aantal point solutions te verminderen een aanzienlijke impact hebben op de TCO voor SAM.

Meer weten? Neem contact op met het Softline team!

 

Softline & ServiceNow

Softline is al vele jaren wereldwijd één van de weinige gespecialiseerde Software Asset Management partners van ServiceNow, om klanten te helpen de meeste waarde uit hun SAM module te halen. In augustus 2020 kreeg Softline de status van Premier Partner van ServiceNow. Lees meer op de partnerpagina van ServiceNow.

 • Sinds 2018 één van ServiceNow's weinige gespecialiseerde SAM partners wereldwijd
 • Softline maakt deel uit van de EMEA partner advisory council
 • ServiceNow overlapt perfect met het House of ITAM® van Softline 

 

Case study: Covéa Insurance

Met ServiceNow ITAM zal het bedrijf in staat zijn om audits te vereenvoudigen met snelle toegang tot data en een betere zichtbaarheid van zijn IT omgeving om compliance te garanderen. "Uiteindelijk willen we partners aan boord van ons platform kunnen halen, zodat we sneller de markt op kunnen en meer business kunnen aannemen, maar de eerste stap is het leggen van een solide basis", legt Deborah Mulderrig (Digital Asset Manager, Covéa Insurance) uit. "Hoewel we nog aan het begin staan van ons ServiceNow traject, verwachten we te kunnen besparen op software, de efficiëntie te verhogen en het aantal support calls te verminderen."

Lees meer over de Covéa Insurance case study

Is deze informatie interessant voor u?

Download dan deze volledige pagina als makkelijk leesbaar eBook.

Wij helpen u graag!

Wilt u meer weten over SAM Pro module van ServiceNow? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Ons team van experts helpt u graag! 

Neem contact op