Softline Group Northern Europe // Knowledge Base // TIP VAN DE WEEK: Breng uw asset verificatie op orde!

TIP VAN DE WEEK: Breng uw asset verificatie op orde!

Elke week delen we onze expert tip met u.
#12: Breng uw asset verificatie op orde!

Hoe weet u dat uw IT asset gegevens volledig en correct zijn? Moet u uitgaan van aannames of heeft u harde bewijzen? Hoe waardevol zou het zijn om te kunnen vertrouwen op betrouwbare gegevens die kunnen worden gebruikt voor licentiepositierapporten, beveiligingsrapporten, risicoanalyses, financiële budgettering, onderhandelingen, contractverlengingen en zelfs audits?

Weten welke assets u heeft, waar ze zich bevinden, wanneer ze zijn gekocht, welke algemene voorwaarden van toepassing zijn en of ze nog steeds in gebruik zijn, is cruciale informatie voor elke organisatie. Dit betekent dat verschillende bronnen moeten worden onderzocht, resultaten moeten worden vergeleken, delta's moeten worden geregistreerd en dat regelmatig corrigerende maatregelen genomen moeten worden. Zowel ITAM als andere afdelingen zullen hiervan profiteren:

De waarde van IT asset verificatie voor ITAM

Alle lege plekken of onbekenden vormen een ernstige bedreiging voor de betrouwbaarheid van de gegevens en daarmee voor het ITAM-team. De kwaliteit van elk licentiepositierapport is slechts zo goed als de gegevens waar het op is gebaseerd. 

Zonder betrouwbare gegevens:

  • worden IT Asset Managers niet serieus genomen als ze geen up-to-date beeld van de IT assets kunnen produceren;
  • worden licentiepositierapporten in twijfel getrokken als onderliggende gegevens onbetrouwbaar zijn;
     
  • zullen software vendoren proberen hun eigen scripts te gebruiken tijdens audits als er twijfel bestaat over de betrouwbaarheid van gegevens;
  • zullen IT Asset Managers er niet absoluut zeker van zijn dat alle IT assets meegnomen zijn en kunnen zij geen nauwkeurig advies geven aan andere afdelingen.

De waarde die andere afdelingen halen uit degelijke IT asset verificatie

Alle belanghebbenden binnen een organisatie die op de één of andere manier gerelateerd zijn aan ITAM, moeten vertrouwen op juiste gegevens om hun beslissingen, budgetten en acties op te baseren. De output van het asset verificatie proces zelf, samen met aanvullende gegevens die zijn verkregen als resultaat van andere ITAM-processen, zal grote waarde hebben voor andere afdelingen om het succes van hun eigen processen te verhogen:

  • inzicht in de volledigheid van een CMDB, waarbij ITAM inventarisatie helpt bij het identificeren van hiaten in processen zoals Change Management of Configuration Management. Verantwoordelijke afdelingen krijgen een beter inzicht in waar ze hun processen moeten aanpassen om maximale dekking en betrouwbare gegevens te krijgen.
  • inzicht in de volledigheid van antivirus- of beveiligingsgerelateerde tooling, waarbij verificatie kan aangeven welke apparaten in de ITAM-tool of CMDB door andere software worden weggelaten en zo een mogelijke bedreiging kunnen vormen.
  • Door de Active Directory te vergelijken met elk ander systeem dat gebruikersgegevens bevat wordt duidelijk welke gebruikers of accounts daadwerkelijk actief zijn binnen de organisatie. Dit stelt een organisatie in staat om verbeteringen in het proces van "joiners, movers en leavers" te definiëren, en controle te krijgen over het toepassen van gebruikers-gebaseerde (cloud) abonnementen.
  • Redundante hard- of softwarecomponenten kunnen gemakkelijker worden geïdentificeerd, zodat overeenkomstige maatregelen kunnen worden genomen. Uiteindelijk leidt dit tot kostenbesparingen en een vermindering van applicatiebeheeractiviteiten en veiligheidsrisico's.

Wij kunnen u helpen

Softline Experts kunnen u helpen bij het opzetten van uw verificatieproces. Waar nodig kunnen we u ook scripting of tooling aanbieden om het proces te automatiseren. Geïnteresseerd?

Laat het ons weten!

Neem contact op