Softline Group Northern Europe // Knowledge Base // TIP VAN DE WEEK: SAP is op weg. Zou u dat ook moeten zijn?

TIP VAN DE WEEK: SAP is op weg. Zou u dat ook moeten zijn?

Elke week delen we een expert TIP met u.
#23: SAP is op weg. Zou u dat ook moeten zijn?

We kennen ze uit ons hoofd, de kritieken rondom SAP licentiëring. Gebrek aan begrip, complexiteit van contracten en gebruiksrechten, en ontoereikende tooling voor licentiebeheer. SAP heeft de afgelopen jaren verschillende initiatieven gelanceerd als reactie op deze kritiek. 

Let op verschillende ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden met betrekking tot SAP (geautomatiseerde) meting, zoals LUI, LUPA en LAW 2.0. Daarnaast, en in antwoord op de vraag om meetbare prijsstelling te bieden, heeft SAP een nieuw prijsmodel gelanceerd. In dit model wordt de lastige regeling voor indirect gebruik vervangen door het zogenaamde "Digital Access" concept. SAP is een bedrijf dat wordt geprezen om zijn visie en dat goed voorbereid is op de toekomst. U kunt hetzelfde verwachten voor dit nieuwe prijsmodel. 

Voor de toekomst is het begrijpen hoe software, bots en Internet of Things (IoT) apparaten van derden met het SAP systeem omgaan van cruciaal belang om compliance te waarborgen. Dit vereist een goede communicatie tussen SAM / ITAM en andere bedrijfsonderdelen, zoals Enterprise Architects en ERP teams. Een organisatie moet zich bewust zijn van en begrijpen welke impact ontwerpen kunnen hebben op de licentiepositie van de organisatie. This needs to be worked through and modelled across departments, zodat mensen zich bewust worden van de financiële implicaties. Natuurlijk is nog niet alles van het nieuwe SAP prijsmodel noch het IoT onderdeel uitgewerkt. Maar het is duidelijk dat SAP zich al op de volgende stap voorbereidt. 

Dit wetende, wat zijn dan de gevolgen voor SAM / ITAM en de SAP License Manager? Wat voor soort activiteiten moeten worden geïnitieerd? 

  • Wees op de hoogte van de SAP-ontwikkelingen van licentie meting, inclusief LUI / LUPA / SLAW 2.0, evenals met het nieuwe SAP-prijsconcept "Digital Access"; 
  • Neem deel aan het gesprek over kosteneffectief gebruik van SAP. Zelfs als het nieuwe prijsmodel nog niet geschikt is voor uw organisatie, neem dan contact op met Enterprise Architects en ERP-teams. Bruggen bouwen en voorbereiding vergt tijd. Het nieuwe prijsmodel kan helpen een (vertrouwde) samenwerking op te bouwen op basis van het gemeenschappelijke belang: het gebruik van SAP op de meest kosteneffectieve manier.  
  • Maak een SAM / ITAM stappenplan specifiek voor SAP. Werk elementen uit zoals proces (business), organisatie en technologie. Het proceselement heeft u waarschijnlijk al ingebouwd in uw organisatie (ISO 19770-1: 2017). Voor de andere elementen ligt een inspanning voor de boeg. Voor het organisatie element is het van cruciaal belang om de samenwerking tussen Enterprise Architects en ERP teams te sturen. Vraag uzelf voor het technologie element af wanneer u moet beginnen met onderzoeken en bepalen welke oplossingen beschikbaar zijn ter ondersteuning van SAP metingen. 
     

SAP is op weg.
Zou u dat ook moeten zijn?

Als u meer wilt weten over de SAP ontwikkelingen of hoe u zich moet voorbereiden, neem dan nu contact op met het Softline team van experts.

Neem contact op