Softline Group Northern Europe // Knowledge Base // TIP VAN DE WEEK: Gebruik de PDCA-cyclus om continue verbetering te bereiken in IT Asset Management

TIP VAN DE WEEK: Gebruik de PDCA-cyclus om continue verbetering te bereiken in IT Asset Management

Elke week delen we een expert TIP met u.
#9:"Gebruik de PDCA cyclus om continue verbetering te bereiken in IT Asset Management

Managementprocessen bieden een basis waarop specifieke ITAM processen kunnen worden gedefinieerd. Dit zogenaamde managementsysteem volgt de ISO structuur, genaamd High Level Structure (HLS). Naast de ISO19770-1 norm voor IT Asset Management, zijn ook andere ISO normen van toepassing op deze HLS, waardoor een gemeenschappelijke 'taal' tussen verschillende disciplines ontstaat. Dit maakt het eenvoudiger om ITAM processen te integreren met andere ISO processen.

Managementprocessen worden opgezet volgens de bekende 'plan-do-check-act' methode (PDCA). Een iteratieve benadering in vier fasen voor het continu verbeteren van processen, producten of services en het oplossen van problemen. 

De vier fasen van de PDCA-cyclus omvatten:

  • Plan - Bepaal verbeteringen op basis van geïdentificeerde kansen en risico's, stel doelen en zet een programma op voor implementatie. De basis van een ITAM managementsysteem omvat een goed begrip van risico's en mogelijkheden voor het verbeteren van activiteiten, producten of diensten.
  • Do - Neem organisatorische en technische maatregelen om ITAM doelstellingen te behalen.
  • Check - Controleer of doelstellingen worden behaald en risico's worden geborgd, en neem waar nodig corrigerende maatregelen.
  • Act - Pas de wijzigingen aan zodat die verdere verbetering van de prestaties mogelijk maken.
Figuur 1. Illustratie van de 4 fasen in de -PDCA-cyclus

Vooral voor verbeteringsinitiatieven is de PDCA een continue cyclus. Zodra een totale cyclus is uitgevoerd, wordt meer waarde gecreëerd door de geïmplementeerde verbeteringen. Waarde in dit perspectief omvat een grotere hoeveelheid betrouwbare gegevens, minder (compliance) risico's, lagere kosten van IT middelen en een efficiëntere ITAM operatie. 

Een succesvolle verbetering moet op een solide manier worden vastgelegd en ingebed in de organisatie. Samen met verdere verbeteringen moet dit deel uitmaken van de volgende PDCA cyclus. 

Figuur 2. Continue verbetering met de PDCA cyclus

ITAM strategische en operationele cyclus

Figuur 3. De interactie tussen de Strategische en Operationele  PDCA cyclus

Voor IT Asset Management zijn twee verschillende PDCA cycli van toepassing: een strategische cyclus en een operationele cyclus. De strategische cyclus wordt gebruikt om aan te sluiten op de organisatiedoelstellingen, de richting voor ITAM in een strategisch plan te bepalen en de uitvoering van de strategie te sturen. De uitvoering van de strategie - de operationele cyclus - is een PDCA cyclus op zichzelf. Deze operationele cyclus voedt, via de controlefase, de strategische cyclus. 

Managementprocessen zijn van toepassing op zowel de Strategische als de Operationele PDCA cyclus. Specifieke ITAM-processen die kunnen worden geïdentificeerd, hebben allemaal betrekking op de DO-fase van de operationele PDCA cyclus.

Door beide PDCA cycli in het achterhoofd te houden en alle fasen te behouden, kunnen continue verbeteringen met betrekking tot uw ITAM implementatie worden bereikt, vastgelegd en ingebed. 

Softline's
ITAM experts kunnen u helpen

 

Neem contact op met Softline voor meer informatie.

Contact opnemen