Softline Group Northern Europe // Knowledge Base // TIP VAN DE WEEK: Gebruik ISO voor een betere afstemming en integratie

TIP VAN DE WEEK: Gebruik ISO voor een betere afstemming en integratie

Elke week delen we een expert TIP met u.
#6: Gebruik ISO voor een betere afstemming en integratie

Met de introductie van de ISO / IEC 19770-1 standaard voor ITAM wordt een basis gelegd voor een betere afstemming en integratie tussen ITAM- of SAM processen en processen die verband houden met andere ISO systemen.
 

De ISO norm voor ITAM is gebaseerd op een universeel managementsysteem dat zich richt op het beheer van de operatie, in plaats van op de operatie zelf. Door het Plan-Do-Check-Act-model als basisprincipe te gebruiken, wordt continue verbetering geïntegreerd.

Gezien de markt en de toenemende ITAM-volwassenheid van veel organisaties, komen verschillende disciplines zoals Change Management, Security Management, Procurement en IT Asset Management dichterbij elkaar en moeten ze hun samenwerking verbeteren. Door ITAM processen bovenop het universele ISO systeem te bouwen, wordt dezelfde taal gesproken als bijvoorbeeld binnen IT Service Management.

Softline heeft de ISO-norm voor IT Asset Management vertaald naar het House of ITAM®, samen met best practices opgedaan in honderden SAM / ITAM-projecten op jaarbasis. Het House of ITAM® is gebaseerd op de sterke fundering van het ISO-managementsysteem en biedt organisaties een gestructureerde aanpak voor het implementeren van ITAM en het realiseren van compliance, controle en kostenbesparingen.
 

Het PDCA model vanuit ITAM perspectief

Plan

Organisatie

  • Begrijp de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van het bedrijf.

Leiderschap

  • Verandering vereist leiderschap, niet alleen management. Duidelijke doelstellingen, inzet en actie zijn vereist.

Planning 

  • Definieer de acties die nodig zijn om doelstellingen te bereiken, kansen te kapitaliseren en risico's te beheren.

Support

  • Leiders moeten middelen beschikbaar stellen voor het opzetten, onderhouden en continu verbeteren van ITAM.

Check

Performance

  • Monitor, meet, analyseer en evalueer de realisatie van doelstellingen.

Do

Operationeel

  • Implementatie van ITAM vereist het opzetten, implementeren en beheersen van operationele processen en interfaces.

Act

Verbetering

  • Gebruik de output van de prestatie-evaluatie en onderneem actie om continue verbetering van ITAM te bereiken.

Softline Experts kunnen u helpen

 

Wilt u ook een betere afstemming en integratie tussen ITAM- of SAM-processen?

Neem contact op