Softline Group Northern Europe // Knowledge Base // TIP VAN DE WEEK: Krijg wat meer flexibiliteit vanuit de IBM FlexPoint-licentie metriek

TIP VAN DE WEEK: Krijg wat meer flexibiliteit vanuit de IBM FlexPoint-licentie metriek

Elke week delen we een expert TIP met u.
#16: Krijg wat meer flexibiliteit vanuit de IBM FlexPoint-licentie metriek
 
In 2018 introduceerde IBM een nieuw model voor licentiegebruik, FlexPoint genaamd, dat interessant kan zijn om binnen uw omgeving te gebruiken. Het gebruik van het FlexPoint model biedt een zekere flexibiliteit. Een organisatie kan voor diverse toepassingen gebruiksrechten kopen in FlexPoints. Deze verlopen niet en kunnen worden toegepast op elk product binnen de portfoliobundel naarmate de behoeften van het bedrijf veranderen in de loop van de tijd. 

IBM softwareproducten die in aanmerking komen worden over het algemeen in bundels samen gebracht. Voor de FlexPoint bundel zijn momenteel producten van IBM Cloud en Analytics beschikbaar en omgezet naar een aantal FlexPoints. Omdat de behoeften in de loop van de tijd kunnen veranderen, maakt FlexPoints een flexibel consumptiemodel mogelijk voor alle producten binnen de specifieke bundel. Hierdoor kunt u FlexPoints vandaag op specifieke producten inzetten en morgen op andere producten, overeenkomstig uw vereisten. Als een bepaald product niet langer nodig is, stop het dan en pas beschikbare FlexPoints toe op een ander product binnen dezelfde portfoliobundel. 

Elk product uit een bundel wordt gelicentieerd op basis van een andere ("klassieke") licentiestatistiek, maar alle statistieken worden omgezet in FlexPoints. De conversie is gebaseerd op productspecifieke conversienummers, geleverd door IBM. Een FlexPoint is een gemeenschappelijke waarde-eenheid voor de gebundelde programma's. Er moeten voldoende FlexPoint rechten worden verkregen om het totale aantal gebruiksrechten te dekken dat vereist is voor geautoriseerd gebruik door de Licentiehouder van de gebundelde programma's.  

PVU en RVU software die is toegewezen aan een FlexPoint bundel, moet nog steeds voldoen aan de regels voor Sub-capacity.

Softline Experts kunnen u helpen!

Om verschillende redenen kunt u mogelijk profiteren van deze licentiestatistiek. Als u meer wilt weten over deze statistiek of over het meten en registreren in Flexera of ILMT, neem dan nu contact op met het Softline team van experts.

Neem contact op