Softline Group Northern Europe // Knowledge Base // TIP VAN DE WEEK: Onderzoek het bewijs (de wetenschap achter license compliance)

TIP VAN DE WEEK: Onderzoek het bewijs (de wetenschap achter license compliance)

Elke week delen we een expert TIP met u.
#58: Onderzoek het bewijs (de wetenschap achter license compliance)

License Compliance is voor iedere onderneming, groot of klein, van belang. Het op een juiste wijze kunnen aantonen van compliance staat of valt met de tijdige beschikbaarheid van correcte, volledige en gevalideerde data.

Aan de basis van elke conclusie of statement ligt bewijs – proof of evidence – ten grondslag. Om de installed base te bepalen betekent dit het aantoonbaar kunnen maken welke software – met bijbehorende versie en editie - op de beheerde infrastructuur is geïnstalleerd en/of wordt gebruikt. Tevens is het noodzakelijk om vast te kunnen stellen op welke (soort) devices deze diversiteit aan software is geïnstalleerd of geïnstalleerd is geweest. Evidence is derhalve vereist.

De aanwezigheid van deze evidence dient te worden gedetecteerd, geanalyseerd en geïnterpreteerd. SAM/ITAM Tools zoals FlexNet Manager hebben vaak een eigen, periodiek geüpdatete referentiedatabase (recognition library). Hierin staan relaties tussen verschillende te detecteren sporen van evidence, op basis van file- en/of installatie informatie, en de bijbehorende software of applicatie. In het specifieke geval van FlexNet Manager heet dit de ARL, de Application Recognition Library.

Door de veelvoud van publishers, applicaties en de evidence die per applicatie die terug te vinden is, is niet realistisch dat deze referentiedatabases volledig dekkend of actueel zijn. Een deel van het evidence zal als unrecognised achterblijven en hiermee niet automatisch gekoppeld zijn aan applicaties. Hiermee wordt de software detectie onvolledig en ontstaat er een mogelijk compliance risico.  

Voor de niet herkende evidence zijn meerdere oorzaken aan te wijzen, zoals een onduidelijk en onzorgvuldig gebruik van naamconventies in het geval van packaging, of het niet tijdig bijwerken van een Recognition Library. Ook niet goed ingerichte beheersprocessen kunnen de reden zijn van een veelvoud aan evidence en applicaties die achterblijven op de infrastructuur. Door het ontbreken van een gezonde set ITIIL processen zal license compliance een kwestie van fingerspitzengefühl blijven.

Om verzekerd te zijn van een zo volledig en accuraat mogelijke referentiedatabase, kan het daarom nodig deze handmatig aan te vullen. Hiermee worden nieuwe releases, maar ook applicaties specifiek voor uw organisatie aan de referentiedatabase toegevoegd en daarmee herkend en meegenomen in de licentie positie.

Wij kunnen helpen!

Het herkennen en koppelen van unrecognised evidence is een specialisme op zich, waarin Softline zich bewezen heeft.

Dus, neem contact op als u advies of hulp nodig heeft bij de license evidence recognition in uw organisatie.

Ja! Ik wil meer weten!