Softline Group Northern Europe // Knowledge Base // TIP VAN DE WEEK: Processen eerst!

TIP VAN DE WEEK: Processen eerst!

Elke week delen we een expert TIP met u.
#26: Processen eerst!

Heeft u onlangs ITAM tooling of cloudmanagement tooling geïmplementeerd om uw IT assets te beheren? Dan stellen we u graag een paar vragen:

Vraag 1: Ervaart u dat….?

  • ondanks de implementatie van tools het nog steeds moeilijk is om de kosten van software assets onder controle te houden?
  • het een strijd is om mensen te vinden met de juiste competenties die gegevens kunnen vertalen in acties? 
  • de verschillende IT-oplossingen in theorie meerdere voordelen bieden, maar het bereiken van doelen vrij onmogelijk lijkt en verwachtingen moeilijk te vervullen zijn? 

 

Heeft u 'ja' geantwoord op ten minste een van de bovenstaande vragen? Lees dan verder!

Helaas ervaren we vaak dat een IT Asset Management oplossing wordt geïmplementeerd zonder een duidelijk ontwerp en een solide aanpak met betrekking tot de implementatie van overeenkomstige en noodzakelijke ITAM processen. Wat hebben de schoolboeken ons steeds weer verteld? Er moet een juiste en gezonde balans zijn tussen processen, organisatie en technologie. En het belangrijkste: processen moeten de hoogste prioriteit hebben en op de eerste plaats komen!

  • Processen: activiteiten (werk) die moeten gebeuren
  • Organisatie: mensen die activiteiten uitvoeren 
  • Technologie: IT oplossingen die het uitvoeren van activiteiten en het bereiken van doelen makkelijker maken 

Voor de totale reikwijdte van ITAM heeft Softline een uitgebreid scala ITAM-processen ontwikkeld, gebaseerd op best practices. Van het beheer van licentie compliance tot kosteneffectief cloud management. Lean, solide en geoptimaliseerd met geminimaliseerde doorvoer, gebruikmakend van internationale normen zoals de ISO 19770-1: 2017.

 

Vraag 2: Wilt u….?

  • er zeker van zijn dat u geschikte ITAM-processen heeft?
  • hulp om uw investering in uw ITAM-oplossingen te realiseren?
  • een effectieve ITAM-operatie ontwikkelen met behulp van best practice-processen voor ITAM?

 

Heeft u 'ja' geantwoord op ten minste een van de bovenstaande vragen?

Bel ons, we hebben al ITAM-processen gedefinieerd, inclusief rollen en verantwoordelijkheden, voor elk volwassenheidsniveau binnen ITAM. We zijn ook in staat om deze processen aan te passen aan uw organisatie, binnen elke gegeven context!

Heeft u 'ja' geantwoord op ten minste een van de bovenstaande vragen?

Bel ons, we hebben al ITAM-processen gedefinieerd, inclusief rollen en verantwoordelijkheden, voor elk volwassenheidsniveau binnen ITAM. We zijn ook in staat om deze processen aan te passen aan uw organisatie, binnen elke gegeven context!

Neem nu contact met ons op!