Softline Group Northern Europe // Knowledge Base // SAM,ITAM, ITSM: weet u wat wat is?

SAM,ITAM, ITSM: weet u wat wat is?

IT professionals houden van hun frameworks, termen en afkortingen, en de ITAM community is niet anders. Dat zou geen probleem zijn, als iedereen hetzelfde begrip had van de gebruikte termen. Er is echter veel verwarring, en de interpretaties variëren naargelang de context, de auteur en het publiek. Om u te helpen dit allemaal te begrijpen, hebben we een lijst samengesteld van vaak gebruikte termen in ons vakgebied.

IT Service Management (ITSM)

Laten we beginnen met de term waarmee de meeste mensen vertrouwd zijn, ITSM: "Het geheel van activiteiten - gestuurd door beleidslijnen, georganiseerd en gestructureerd in processen en ondersteunende procedures - die worden uitgevoerd door een organisatie of een deel van een organisatie om de aan klanten aangeboden IT diensten te plannen, te leveren, te bedienen en te controleren", zoals beschreven in ITIL.

Het voordeel van ITAM in de context van ITSM te plaatsen, is niet alleen het gebruik van een gemeenschappelijke context en taal, maar ook het eenvoudige feit dat ITAM sterk afhankelijk is van ITSM processen om zijn doelstellingen te bereiken.

Asset Management (AM)

De brede term Asset Management (AM) wordt binnen het ITIL 4 kader als volgt gedefinieerd: "...een gevestigde werkwijze die de verwerving, het gebruik, de verzorging en de verwijdering van organisatorische assets omvat, in het bijzonder kritieke infrastructuur." Deze definitie vormt de basis voor een beschrijving van steeds specifiekere termen.

IT Asset Management (ITAM)

We kunnen IT Asset Management (ITAM) zien als een specifieke vorm van Asset Management, een subset zo u wilt. Er zijn nogal wat definities in omloop; voor het doel van deze publicatie willen we er twee uitlichten die elkaar aanvullen:

  • ITIL 4 definieert ITAM als "een sub-proces van Asset Management dat specifiek gericht is op het beheren van levenscycli en totale kosten van IT apparatuur en -infrastructuur."
  • De IAITAM Manual 2021 heeft een iets andere benadering: "IT Asset Management richt zich op alle software en hardware assets. In principe omvat IT Asset Management alle processen, rollen, activiteiten en documentatie om IT assets op een effectieve en efficiënte manier te beheren."

De twee definities combineren een aantal zeer belangrijke punten om in gedachten te houden:

  • Beheer assets gedurende hun levenscyclus.
  • Vergeet niet uw infrastructuurcomponenten op te nemen.
  • Hardware en software zijn beide onderdelen van ITAM: u zult beide samen moeten beheren om succesvol te zijn in uw ITAM programma.
  • Processen, rollen activiteiten en documentatie zijn vitale onderdelen van ITAM.

Software Asset Management (SAM)

Software Asset Management is een nog specifieker aspect van ITAM, binnen ITIL 4 gedefinieerd als "een aspect van IT asset management dat specifiek gericht is op het beheren van de verwerving, ontwikkeling, vrijgave, uitrol, onderhoud en uiteindelijke buitengebruikstelling van software assets. SAM procedures zorgen voor effectief beheer, controle en bescherming van softwaremiddelen."

Sinds de 2017 versie identificeert de ISO/IEC 19770 norm, naast SAM, nog twee andere belangrijke aspecten van ITAM: IT hardware en IT asset services (XaaS). Beide aspecten waren er al en in gebruik voordat de standaard werd ontwikkeld, en in de praktijk waren ze al een belangrijk onderdeel van de dagelijkse routine als ITAM professionals. Met de nieuwste ISO versie krijgen ze binnen het kader expliciet dezelfde status als software.

Licentiemanagement (LM of Software Licentie Management)

Licentiemanagement (ook Software Licentie Management) "richt zich op het proces binnen een organisatie, dat zorgt voor een compliant en efficiënt beheer van softwarerechten. Het proces begint bij de aanschaf van softwarelicenties en eindigt bij de continue controle van ingezette software."

Let op: het gaat hier over het beheer van licenties over de gehele lifecycle!

We hopen dat dit nuttig was!

Bij Softline Solutions streven we ernaar structuur aan te brengen in uw IT Asset Management praktijk. Niet alleen met publicaties zoals deze, maar ook met best practices, frameworks zoals ons House of ITAM®, proces consultancy, managed services en onze recent gelanceerde Softline Academy. Als u geïnteresseerd bent, helpen wij u graag bij het realiseren van Compliance, Control & Cost savings voor uw IT.