Softline Group Northern Europe // Knowledge Base // Waarom bestaande ServiceNow ITSM klanten ServiceNow SAM Pro zouden moeten gebruiken

Waarom bestaande ServiceNow ITSM klanten ServiceNow SAM Pro zouden moeten gebruiken

Veel organisaties die hun IT Service Management hebben aangepakt, missen wellicht het kostenbesparende potentieel dat Software & IT Asset Management hen biedt. Vaak zijn ITSM- en ITAM-processen in een organisatie op verschillende niveaus van volwassenheid aanwezig en ontwikkelen ze zich gedurende enige tijd afzonderlijk. Het wordt pas interessante wanneer ze samenkomen.

Als bestaande gebruiker van ServiceNow die overweegt zijn bestaande SAM-implementatie te implementeren of te verbeteren, zou de ServiceNow ITAM-module bovenaan uw lijstje moeten staan. Het zal organisaties helpen hun IT te moderniseren en automatiseren, IT-kosten te verlagen en technologische risico's te verminderen. 

 

Naast SAM bevat the ServiceNow ITAM productlijn ook Hardware Asset Manager and Cloud Insights. Hiermee kunnen organisation de end-to-end lifecycle for software licenties, hardware assets en de cloud automatiseren. Een bijzondere nieuwe functie in de ServiceNow Tokyo release is de Cloud Cost Simulator. ITAM managers kunnen hiermee de kosten simuleren van het verplaatseb van on-premise resources naar de cloud voordat de migratie wordt uitgevoerd.

Synergie creëren via één enkel platform

De implementatie van SAM Pro profiteert aanzienlijk van de implementatie activiteiten van andere ServiceNow modules en creëert synergie tussen ServiceNow SAM Pro en investeringen die al gedaan zijn in modules zoals ITSM, ITOM en ITBM. Een perfect voorbeeld van synergie is de herbruikbaarheid van data, waardoor consistentie wordt gecreëerd terwijl de inspanningen en kosten worden gemaximaliseerd. Het ITAM team kan bijvoorbeeld meeliften op asset discovery door IT Operations Management Discovery (ITOM Visibility).

Op deze manier kan een organisatie het aantal puntoplossingen verminderen, wat een aanzienlijke impact heeft op de TCO voor SAM, door gebruik te maken van één “single system of action”.

Kostenbesparingen met ServiceNow

ServiceNow stelt een organisatie in staat om terugkerende fouten in softwarebeheer te voorkomen, zoals wijzigingen die worden aangebracht in de IT-infrastructuur zonder rekening te houden met de software die op die infrastructuur draait. In het verleden bracht het infrastructuurteam zo'n wijziging aan en ontdekte het SAM-team dat pas bij een - interne of externe - audit. In plaats van te reageren op dergelijke wijzigingen, kunnen ze met ServiceNow in een veel vroeger stadium worden onderschept - omdat de SAM & ITAM oplossing wordt geleverd op hetzelfde platform als de ITSM oplossing. Dus, wanneer een wijziging aan een server wordt aangevraagd, zal ServiceNow - op het wijzigingsrecord zelf - laten zien wat de implicaties voor de licentiekosten zouden zijn. De persoon die de wijziging uitvoert krijgt zo de volledige informatie over wat hij kan doen of dat hij de wijziging moet goedkeuren - gebaseerd op de financiële impact.

Meer weten? Bekijk de Softline en ServiceNow on-demand webinar serie over het managen van licenties in ServiceNow SAM

 

Realiseer Compliance, Controle & Cost savings

Om IT Asset Management op een goede en gestructureerde manier te implementeren, beheren en continu te verbeteren, heeft Softline het House of ITAM® ontwikkeld. Dit is gebaseerd op de ISO / IEC 19770-1 2017 standaard voor IT Asset Management en vormt de basis van de beproefde aanpak die is gebaseerd op jarenlange en ITAM ervaring. De aanpak wordt gevisualiseerd als een huis dat vanaf de grond is opgebouwd, waarbij de volwassenheidsniveaus worden weergegeven als verdiepingen in het huis en de processen als bouwstenen binnen de afzonderlijke verdiepingen. Alles gebouwd op een solide fundering, het standaard ISO/IEC management systeem dat het Plan-Do-Check-Act (PDCA) model gebruikt als basisprincipe en proces voor continue verbetering.

Softline House of ITAM®

Aan de rechterkant van het huis zijn de drie belangrijkste doelstellingen weergegeven die organisaties doorgaans willen bereiken met de implementatie en uitvoering van IT Asset Management: Compliance, Controle & Cost savings.

In het midden van het model wordt een overzicht gegeven van de daadwerkelijke operationele IT processen: welke bouwstenen moeten organisaties hebben ingericht om hun doelstellingen te kunnen realiseren?

De linkerkant toont het volwassenheidsmodel: welke bouwstenen moeten worden geïmplementeerd en in welke volgorde, om verder te kunnen groeien van het ene volwassenheidsniveau naar het volgende?

Tenslotte het fundament van het House of ITAM®: het universele raamwerk waarop alle ISO normen zijn gebouwd, zodat een organisatie haar IT Asset Management systeem kan afstemmen op en integreren met gerelateerde ISO systemen. Dit fundament laat het governancemodel zien: welke op ISO/IEC gebaseerde managementprocessen moeten worden geïmplementeerd om de operationele functionaliteiten te beheersen.

Het Softline House of ITAM® is gebaseerd op de ISO/IEC 19770-1:2017 standaard voor ITAM. Het is gebouwd op een solide fundering: het management systeem dat het Plan-Do-Check-Act (PDCA) model gebruikt als basisprincipe en proces voor continue verbetering.

De ISO / IEC 19770-1 standaard voor ITAM is ontworpen om organisaties in staat te stellen het ITAM systeem en processen te integreren met gerelateerde ISO systemen zoals:

 • ISO/IEC 20000 voor IT Service Management;
 • ISO/IEC 27001 voor Information Security;
 • ISO 55001 voor Asset Management (niet-IT assets, zoals gebrouwen en auto's, etc.);
 • ISO 73 voor Risk Management.

Met dezelfde structuur en hoofdstukindeling ligt de nadruk op het beheer van de operatie, en niet op de operatie zelf. Dit biedt de mogelijkheid om gemakkelijk aan te sluiten bij andere afdelingen.

Softline is een ITAM Forum Patron

Softline deelt de missie van ITAM Forum om de zakelijke praktijk van IT asset management te promoten en te laten groeien. ITAM Forum werkt aan - en is een beheerder van - 's werelds eerste, wereldwijd erkende certificatieschema voor ISO 19770. Hiermee kunnen organisaties de kwaliteit van hun ITAM praktijken aantonen. Dennis Montanje van Softline leidt deze Certification Work Stream (op eigen titel). Kijk op de website van het ITAM Forum voor de meest recente ontwikkelingen.

De voordelen van ServiceNow ITAM op de verdiepingen van het Softline House of ITAM®

In de volgende paragrafen zullen we uitweiden over hoe ServiceNow ITAM uw organisatie kan helpen groeien, door de voordelen van ServiceNow ITAM te laten zien op de verschillende niveaus in het House of ITAM®.

De fundering: Managementprocessen voor ITAM

Het managementsysteem gebruikt het Plan-Do-Check-Act (PDCA) model als basisprincipe en als proces voor continue verbetering van ITAM binnen de organisatie. Softline heeft 4 manieren geïdentificeerd waarop ServiceNow SAM Pro organisaties kan ondersteunen bij het bouwen van de essentiële fundering van hun House of ITAM®:

 • De stakeholders voor IT Asset Management overlappen sterk de stakeholders die betrokken zijn bij de implementatie van de ITSM module van ServiceNow. Gebruik de reeds bestaande investering, kennis en betrokkenheid van cruciale stakeholders in uw voordeel. 
 • De implementatie van ITSM processen heeft over het algemeen een hogere prioriteit dan de implementatie van Software Asset Management of IT Asset Management. Wanneer een organisatie het SAM / ITAM programma koppelt aan ITSM door te wijzen op voor de hand liggende verbanden, kan de implementatie van ITAM profiteren van sterkere ondersteuning van het senior Management.
 • De rollen en verantwoordelijkheden binnen ITAM zijn vergelijkbaar met die binnen ITSM en overlappen elkaar zelfs gedeeltelijk. Best practices kunnen eenvoudig worden hergebruikt. Door SAM Pro van ServiceNow te gebruiken, wordt ITAM de logische volgende stap.
 • De implementatie van het SAM proces is relatief eenvoudig in ServiceNow, aangezien SAM Pro de ISO 19770-1: 2017 norm voor IT Asset Management volledig ondersteunt. Het SAM en ITAM-team maakt gebruik van toegevoegde waarde van investeringen die al zijn gedaan in de bestaande ServiceNow implementatie (ITSM, ITOM, ITBM):
  •  Op bedrijfsniveau hebben mensen al toegang tot ServiceNow voor het registreren van incidenten of verzoeken
  •  Minder weerstand tegen verandering omdat ServiceNow niet nieuw is voor gebruikers
  •  Training over het gebruik van ServiceNow wordt gedeeltelijk al behandeld

Interessante links

Niveau 1: Betrouwbare data: bereik compliance

Betrouwbare data omvat het volledig inventariseren van welke IT assets u heeft, zodat u ze kunt beheren. Het omvat ook het monitoren van wijzigingen in de infrastructuur of organisatie die van invloed kunnen zijn op uw ITAM practice, evenals het beveiligen van de gevoelige ITAM gegevens tegen verlies of ongeautoriseerde toegang. Denk hierbij aan:

 • Change management – Plaats de verantwoordelijkheid van de impact van een verandering in de projectmanagement organisatie waar deze hoort. SAM Pro biedt de mogelijkheid om automatisch de kosten van een wijziging of besparing te berekenen als onderdeel van het standaardverzoek voor een IT wijziging.
 • Bestaande gegevens kunnen opnieuw worden gebruikt! Er hoeft geen nieuwe ontdekking voor ITAM te worden uitgerold: het ITAM-team kan meeliften op de discovery functionaliteit van IT Operations Management, IT Service Management en IT Business Management en de reeds verzamelde gegevens gebruiken.
 • ServiceNow Cloud Insights application analyseert de volledige range van kosten die gerelateerd zijn aan cloud assets, en kan gebruikt worden om te integreren met andere cloud oplossingen zoals AWS en Microsoft Azure. Het kan ‘inventory’ ontdekken in die omgevingen, maar het kan ook Billing en Usage data terughalen.
 • Synergie wordt vergroot vanwege een gedeelde verantwoordelijkheid met ITAM processen:
  • Data management - Een duidelijk zicht op alle IT assets is cruciaal voor een volledige en correcte CMDB en wordt gedeeld door het configuratiebeheer, IT Asset Management en soms zelfs Security. ITAM wordt stakeholder van configuratiebeheer in plaats van alleen de verantwoordelijkheid voor nauwkeurige gegevens te dragen.
  • De ServiceNow Incident module kan worden gebruikt om ITAM gerelateerde aanvragen te registreren, zoals Verbeteracties / beperkende acties die voortvloeien uit rapporten van licentieposities en verbeteringsplannen.
 • SaaS
  • Discovery: Het SaaS License Management Overview dashboard kan worden gebruikt om licentie usage data voor SaaS subscription profielen te bekijken. Het stelt organisaties in staat om potentiële besparingen, subscription spend, subscription usage en subscription usage in de tijd te bekijken. Organisaties kunnen deze gegevens vervolgens gebruiken om toekomstige licentiebehoeften te voorspellen en de licentiekosten te optimaliseren.
  • Verbruik: verbindingen met SaaS API's om verbruiksgegevens te verzamelen en ongebruikte abonnementen onmiddellijk terug te vorderen.
  • Detectie van malafide software uitgaven: Gebruik de ServiceNow Software Spend Detection applicatie om software uitgaven op te sporen, te analyseren en te optimaliseren vanuit geïmporteerde financiële gegevens afkomstig uit het grootboek of onkosten.

Trustworthy data omvat weten welke IT assets u heeft zodat u deze kunt managen. Het gaat ook om het monitoren van veranderingen in de infrastructuur of organisatie die uw ITAM praktijk kunnen beïnvloeden, evenals het beveiligen van gevoelige ITAM data tegen verlies of ongeauthoriseerde toegang.

Niveau 2 - Integratie van levenscyclus: controle verkrijgen

Integratie in de levenscyclus gaat over het bereiken van een grotere efficiëntie en kosteneffectiviteit in de levenscyclus van IT activa, door ervoor te zorgen dat IT assets tijdens hun levenscyclus op de meest effectieve manier worden beheerd:

 • Realiseer besparingen met het Now Platform door ongebruikte licenties terug te claimen. Workflows tussen afdelingen zijn geautomatiseerd, dus er is geen handmatige inspanning (e-mailen van Excel sheets) nodig om installaties te verwijderen of softwarebevoegdheden in te trekken, zelfs voor SaaS applicaties!
 • Geen duplicatie van softwareverzoeken meer van de ene tool naar de andere. SAM Pro biedt de mogelijkheid om Purchase Order aanvragen aan te maken voor nieuwe softwarerechten en aanvragen te automatiseren door middel van fulfilment, en weer, zelfs voor SaaS applicaties.
 • Beschikbare software levenscyclusdatums, zoals algemene beschikbaarheid, einde levensduur en einde service levensduur, kunnen niet alleen worden gebruikt voor rationalisatie van applicaties, maar ook om een mogelijke impact op bedrijfsservices te bepalen die in Application Portfolio Management in kaart zijn gebracht.

Interessante links

 • TIP OF THE WEEK: Stop wasting money on licenses when decommissioning Assets using ServiceNow SAM. Lees meer

Niveau 3 - Optimalisatie: kostenbesparingen realiseren

Optimalisatie gaat over het bereiken van meer efficiëntie en kosteneffectiviteit door functionele focus. Focus op de contractuele en financiële kant van IT assets, evenals de risico's die gepaard gaan met het gebruik ervan:

 • Performance Analytics voor SAM biedt allerlei visualisaties van potentiële besparingen of compliance risico’s. Implementatie van processen op de onderliggende verdiepingen van het House of ITAM® zorgt voor de kwaliteit van de rapportage die u nodig hebt om met SAM Pro kostenbesparingen te realiseren.
 • Andere modules binnen ServiceNow ITBM (IT Business Management) zoals Financieel Management, Project & Portfolio Management en Applicatie Portfolio Management werken nauw samen met ServiceNow SAM zodat u beter inzicht krijgt in uw IT landschap, controle krijgt en kunt gaan optimaliseren.
 • ServiceNow ITAM (IT Asset Management) bevat de modules Hardware Asset Management Professional en Cloud Insights om uw IT landschap volledig te beheren en te begrijpen vanuit een financieel perspectief.
 • De module "Service Mapping" binnen ServiceNow ITOM (IT Operations Management) kan worden gebruikt om te visualiseren en beheren hoe IT assets in elkaar passen om de IT services te vormen die u levert aan de business. Dit stelt u in staat om van het beheren van de levenscyclus van assets over te stappen naar het beheren van de levenscyclus van complete IT services, waarbij u de context en inzichten krijgt die u nodig hebt om het meeste te halen uit uw optimalisatie inspanningen.

In alle gevallen zorgt de implementatie van processen op de onderliggende verdiepingen van het House of ITAM® voor de kwaliteit van de rapportage die u nodig hebt om kostenbesparingen te realiseren met ServiceNow SAM & ITAM. Zoals altijd is de juiste mix van "People, Process, Technology & Data" de sleutel tot ITAM succes!

Nieuw in ServiceNow Tokyo - Cloud Cost Simulator

ServiceNow heeft een boeiende nieuwe feature in Tokyo gereleased - genaamd Cloud Cost Simulator. Met deze feature kunnen ITAM managers de kosten van het verplaatsen van on-premise resources naar de cloud simuleren, voordat de migratie wordt uitgevoerd.

Terwijl organisaties hun resources naar public cloud platforms verhuizen zoals AWS en Azure, kunnen ITAM managers met deze feature de juiste beslissingen in hun cloud migratie reis maken door antwoord te krijgen op vragen als:

 1. Welke on-premise workloads of services kunnen verhuisd worden naar de cloud en tot maximale kostenbesparing leiden?
 2. Wat is de goedkoopste en meest optimale cloud om on-premise workloads naartoe te verhuizen?

 

Cloud Cost Simulator feature resultaten zijn:

 1. Ondersteuning in het maken van beslissingen omtrent het migreren van workloads naar AWS of Azure clouds
 2. Het begrijpen van uw kosten met en zonder BYOL voordelen 
 3. Geautomatiseerde aanbevelingen om software/hardware te migreren die richting end of life cycle gaat
 4. Machines waar weinig gebruik van wordt gemaakt 

Softline Apps voor ServiceNow

Sam Performance Dashboard App for ServiceNow

Softline heeft het SAM Performance Dashboard gemaakt, een app specifiek voor de ServiceNow omgeving. Deze app brengt een centraal dashboard dat de ITAM en SAM teams helpt om de functionele en technische processen binnen ServiceNow SAM te monitoren. De app wordt geleverd in de nieuwe "Workspace" die een compleet nieuwe look en feel geeft aan het ServiceNow platform.

Met het SAM Performance Dashboard zijn organisaties in staat om in één oogopslag de exacte status te zien van hun functionele en technische processen binnen ServiceNow SAM. Een beheerder moet normaal gesproken in verschillende delen van het platform kijken bij het oplossen van problemen met SAM gerelateerde onderwerpen. Het SAM Performance Dashboard toont alle relevante processen in één enkel dashboard. Data wordt omgezet in actuele informatie die kan worden gebruikt om incompliance aan het licht te brengen en potentiële kostenbesparingen te realiseren die anders over het hoofd worden gezien. Sommige van de widgets tonen gegevens die niet eenvoudig binnen het ServiceNow platform te verzamelen zijn, maar met het SAM Performance Dashboard zijn deze wel toegankelijk voor een SAM admin.

Deze app past perfect binnen Softline's missie om klanten te helpen bij het volwassen maken van hun ITAM en SAM praktijk en onderstreept bovendien onze sterke samenwerking met ServiceNow.

Bekijk de SAM Performance Dashboard App in de ServiceNow Store

Bekijk de on-demand demo over het SAM Performance Dashboard voor ServiceNow

 

Asset Verification Workspace App voor ServiceNow

De Asset Verification Workspace is ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij hun gegevensverificatieprocessen. Het belangrijkste doel van deze applicatie is het verbeteren van de datakwaliteit en het betrouwbaarder maken van de ServiceNow CMDB (en mogelijk andere bronnen).

Het verifiëren van gegevens uit verschillende bronnen kan een tijdrovende en handmatige (foutgevoelige) inspanning zijn. Om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren is het van groot belang dat uw CMDB-gegevens nauwkeurig en volledig zijn. Omgekeerd is het ook belangrijk dat uw beveiligingssoftware of IT Asset Management tool van derden over betrouwbare en volledige gegevens beschikt.

De Asset Verification Workspace is een native ServiceNow applicatie die asset data uit meerdere bronnen kan vergelijken en hiaten kan identificeren en rapporteren over ontbrekende datakwaliteit.

Vanaf december 2022 beschikbaar in de ServiceNow store 

Softline SAM & ITAM Knowledge Base

Softline heeft een online Knowledge Base ontwikkeld met expert tips, eBooks, on-demand webinars en meer - alles over Software Asset Management & IT Asset Management!

Dus of u nou op zoek bent naar snelle tips of inspiratie om u in uw dagelijkse werk te helpen, of u vragen heeft over ITAM processen, tooling, software licensing, of als u ondersteuning zoekt voor uw SAM/ITAM strategie... 

doorzoek de Softline Knowledge Base!

Vind bijvoorbeeld tips over:

 • Strategie
 • ITAM implementeren
 • Kostenbesparing
 • Trustworthy Data
 • IT Asset Visibility

Andere inzichten over ServiceNow ITAM

Webinar serie over het managen van licenties in ServiceNow SAM

Voor het tweede jaar op rij presenteren Softline & Servicenow een gezamenlijke webinar serie over het beheren van licenties in ServiceNow ITAM. Experts van beide organisaties leggen uit hoe je licensing uitdagingen kunt aanpakken in ServiceNow. Ze addresseren het minimaliseren van compliance risico's en tegelijkertijd het verlagen van de algehele kosten, en hoe u consumptie binnen verschillende licentiemodellen in de gaten kunt houden.

 

Bekijk de webinars van uw keuze en kom meer te weten over:

 • licenties beheren in ServiceNow SAM
 • compliance risico's beperken
 • optimaliseren van licenties
 • uitgaven verminderen
Vraag de on-demand webinars aan!

De webinars zijn beschikbaar on demand. Ga naar de download pagina om de sessie(s) van uw keuze aan te vragen:

Softline & ServiceNow

Softline publiceerde een aantal blogs, met een kort high-level overzicht van producten en features in de Now Platform releases, als het gaat om ITAM:

Case study: Covéa Insurance

Met ServiceNow ITAM zal het bedrijf in staat zijn om audits te vereenvoudigen met snelle toegang tot data en een betere zichtbaarheid van zijn IT omgeving om compliance te garanderen. "Uiteindelijk willen we partners aan boord van ons platform kunnen halen, zodat we sneller de markt op kunnen en meer business kunnen aannemen, maar de eerste stap is het leggen van een solide basis", legt Deborah Mulderrig (Digital Asset Manager, Covéa Insurance) uit. "Hoewel we nog aan het begin staan van ons ServiceNow traject, verwachten we te kunnen besparen op software, de efficiëntie te verhogen en het aantal support calls te verminderen."

Lees meer over de Covéa Insurance case study

Is deze informatie interessant voor u?

Download dan deze volledige pagina als makkelijk leesbaar eBook.

Wij helpen u graag!

Wilt u meer weten over SAM Pro module van ServiceNow? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Ons team van experts helpt u graag! 

Neem contact op