Softline Group Northern Europe // Knowledge Base // Blog Post

Communicatie is cruciaal, ook voor een succesvol SAM beleid!

“The biggest single problem in communication is the illusion it has taken place”– George Bernard Shaw

Software Asset Management is niet een eenmalig project of een tijdelijke actie! Het is een strategisch beleid dat steeds weer moet worden opgefrist en waar nodig aangepast om van optimale waarde te zijn voor een organisatie.

Om ervoor te zorgen dat het met zoveel zorg opgestarte Software Asset Management beleid ook na de implementatie de juiste aandacht krijgt in de organisatie, is het van belang dat van meet af aan aandacht wordt besteed aan continue en heldere communicatie. Zoals de bovenstaande quote van Shaw al aangeeft: het is niet genoeg er van uit te gaan dat ‘iedereen weet dat we het SAMproject zijn gestart’  of dat ‘ze allemaal de memo hebben gehad dat het beleid nu staat’.

De veranderingen binnen de organisatie als gevolg van een geïmplementeerd SAM beleid raken de totale organisatie, van hoog tot laag. Iedereen, dus niet alleen het SAM projectteam, moet worden betrokken bij Software Asset Management. Geen enkel beleid overleeft zonder helder gedefinieerde èn gecommuniceerde doelen en richtlijnen voor de organisatie. 

 

Andere interessante blogs:


   Daarbij kan niet worden volstaan met het benoemen van de waarde van SAM en de kosten en risico’s die gemoeid zijn met incompliance, iedereen in de organisatie moet zich bewust zijn van zijn of haar eigen rol en verantwoordelijkheden en van de manier waarop men zelf kan bijdragen aan het succes van het SAM beleid. Het helder communiceren over het belang van SAM zorgt voor commitment en ownership door alle lagen van de organisatie heen.

   En dat gaat verder dan alleen een memo!

   En waarschijnlijk is dit een open deur, maar ik wil er toch nog even op wijzen: communicatie is geen eenrichtingsverkeer. Om echt een effectief beleid te kunnen borgen op het gebied van SAM moet het beleid ook steeds weer worden getoetst aan de realiteit, haalbaarheid en werkbaarheid. En dat kan alleen wanneer er voldoende ruimte wordt geboden binnen voor de organisatie om zelf input te leveren.


   Rest mij nog een afsluitende quote die het doel van effectieve communicatie voor een succesvol SAM beleid feilloos weergeeft: “The art of communication is the language of leadership” – James Humes

    

   Ingrid Roodenburg | Keywords: Software Asset Management, SAMtools, Software Management, IT outsourcing, SAM as a Service, Servicedesk software, Asset Management, SAM tools, SAM tool, Outsourcing, Uitbesteden, Software inventarisatie tool, Software inventarisatie, License Management, SAM tool, ICT beheer