Softline Group Northern Europe // Knowledge Base // Blog Post

Ik wil inzicht in software assets, en wel nu!

Zoals u in het interview met Dennis Montanje hebt kunnen lezen zijn er vele redenen voor een organisatie om te starten met Software Asset Management. Graag neem ik u in deze blog mee met de gedachtegang van een niet nader te noemen organisatie die met dit onderwerp worstelt.

Onderneming X bestaat uit 1000 werkplekken, voornamelijk fat clients. Vanuit eerdere momentopnames is voor hen duidelijk geworden dat er lokaal veel applicaties zoals Visio, Project en Visual Studio geïnstalleerd staan terwijl hier geen licenties voor aanwezig waren. Kostbare zaak dus...

In een gesprek met deze onderneming hebben zij een duidelijke behoefte uitgesproken:

 • We hebben behoefte aan inzicht in het aantal en soort geïnstalleerde applicaties, want we willen weten of we compliant zijn.
 • We willen kosten besparen. Praktisch gezien, er komt een verlenging aan van onze Enterprise Agreement en we willen alleen de Software Assurance verlengen van applicaties die we daadwerkelijk gebruiken.


Wat adviseer je ons? Oh ja, we hebben geen resources beschikbaar die bovenstaande punten kunnen oppakken.

Om inzicht te krijgen in de licentiepositie met daarbovenop het daadwerkelijk gebruik van applicaties, heeft deze organisatie informatie nodig vanuit een SAM tool. Om dit te realiseren zijn meerdere opties mogelijk, waarbij de keuze afhangt van beschikbare middelen zoals geld, tijd en kennis. Organisatie X besteedt veel geld aan software, met een verwachting dat er aanzienlijke besparingen te realiseren zijn bij het optimaliseren van de software assets.

 

Andere interessante blogs:


   Echter, zoals eerder gemeld ontbreekt het aan tijd en vooral specifieke kennis om met SAM tools te werken. De medewerkers van organisatie X houden zich zoals het hoort bezig met hun core business, waardoor er weinig tijd en aandacht is voor Software Asset Management.

   Verder in het gesprek met deze organisatie, wordt duidelijk dat zij helemaal niet bezig willen zijn met een SAM tool. Het enige dat ze willen is inzicht. Inzicht in de mate waarin ze aan hun contractuele verplichtingen kunnen voldoen en of ze kosten kunnen besparen.

   Gezien de behoeften van deze organisatie, ligt het afnemen van een Software Asset Management dienst vanuit de cloud voor de hand. Waarom? De reden hiervoor zijn legio;

   • Op locatie van organisatie X zijn geen grote wijzigingen nodig op de infrastructuur;
   • De zwaar bezette IT-afdeling heeft nauwelijks omkijken naar de technische oplossing;
   • De opstartkosten zijn minimaal;
   • Organisatie X hoeft geen eigen server beschikbaar te stellen;
   • Organisatie X hoeft geen serverlicenties zoals Windows Server of SQL Server beschikbaar te stellen;
   • Hoge mate van flexibiliteit, een dienst is makkelijker op te schalen dan een in-house oplossing.

   Door ook nog eens gebruik te maken van de inventory gegevens uit de aanwezige SCCM database, kan organisatie X zeer snel en eenvoudig over resultaten beschikken. Het invoeren van licenties en contracten kan op verzoek worden uitbesteed, zodat organisatie X zich alleen maar hoeft te richten op het nemen van beslissingen op basis van het inzicht dat wordt geleverd vanuit de SAM Cloud dienst.

   Dus de vraag voor deze organisatie, waar moeten we beginnen om snel inzicht te hebben? Het antwoord ligt in de cloud!

   Martijn Braamskamp | Keywords: Software Asset Management, SAMtools, beheer software, IT beheer, IT outsourcing, SAM as a Service, cloud, Outsourcing, License Management, Software Management, ICT processen, SAM tool, SAM tools, Asset Management, Uitbesteden, Software inventarisatie tool, Software inventarisatie, SAM tool, ICT beheer