Softline Group Northern Europe // Knowledge Base // Blog Post

ITAM + ITSM: 1 +1=3

IT Asset Management (ITAM), waar SAM onderdeel van uitmaakt, en IT Service Management (ITSM) zijn afzonderlijke onderwerpen die vaak los van elkaar in de organisatie geplaatst zijn en niet zijn geïntegreerd. Echter, door het combineren van deze processen wordt synergie en schaalvoordelen behaald.

ITSM is een verzameling van processen die de levering van IT diensten afstemt met de behoefte van de business. Hiervoor wordt vaak ITIL (Information Technology Infrastructure Library) als best practice framework gebruikt. Het betreft processen voor het ontwikkelen, implementeren en beheren van IT diensten, alsook de strategische en tactische aansturing en de continue verbetering ervan.

Essentieel binnen ITIL en IT Service Management is de inrichting van een CMDB (Configuration Management Database). De CMDB dient als betrouwbare bron voor alle informatie over de assets  – binnen een CMDB worden deze "Configuration Items" of CI’s genoemd – en de relaties ertussen,  waaruit een IT dienst is opgebouwd. We praten over de software, servers, het netwerk en de infrastructuur die gezamenlijk een IT dienst bieden, zoals bijvoorbeeld een ERP systeem.

Ook binnen IT Asset Management worden gegevens verzameld over de assets waaruit een IT dienst is opgebouwd. Dit gebeurt echter met een verschillend doel. IT Asset Management richt zich op de compliance en kosteneffectiviteit van hardware en software door de gehele levenscyclus. Het vertaalt IT naar termen die financiële managers begrijpen, in termen van euro’s en centen, in plaats van serviceniveau en wijzigingsverzoeken.

IT Service Management en IT Asset Management leveren elk individueel waardevolle bijdrage aan een volwassen IT organisatie. Het integreren van deze programma’s leidt echter direct tot effectievere uitvoering van beide programma’s.

  • IT Service Management kan de verleende IT diensten niet efficiënt inrichten, of doorbelasten, zonder goed begrip te hebben van de kosten van de IT assets waar de diensten afhankelijk van zijn.

  • Wanneer de Service Desk toegang heeft tot de contracten en kosten van IT assets kan de impact van incidenten, problemen en wijzigingsverzoeken beter worden bepaald.

  • Het oplossen van incidenten kan sneller en goedkoper met inzicht in contract informatie, zoals bijvoorbeeld garantievoorwaarden.

  • Incompliance kan worden voorkomen wanneer de Service Desk kan zien of er nog voldoende licenties beschikbaar zijn bij de aanvraag van een applicatie.

  • Goede IT asset informatie, zoals deze door IT Asset Management beheerd wordt, helpt de eigenaren van IT diensten om de deze efficiënter te maken en bevordert kosten effectievere beslissingen.

  • De kwaliteit van de CMDB kan significant toenemen wanneer gebruik wordt gemaakt van de specialistische detectie mogelijkheden die SAM tooling biedt.


IT Asset Management kan het gebruik van hard- en software niet optimaliseren zonder te begrijpen hoe deze binnen de verschillende IT diensten worden ingezet. Om contracten te optimaliseren is het essentieel om te begrijpen hoe assets aan elkaar gerelateerd zijn en waarom bepaalde gebruikskeuzes gemaakt worden. De status van IT assets (is deze in ontwikkeling, test, acceptatie of productie) kan belangrijk zijn voor het contract en is vaak beschikbaar binnen een CMDB. En het eigenaarschap van IT assets – vaak de achilleshiel binnen Software Asset Management – is meestal veel beter georganiseerd binnen IT Service Management.

Leo Meijer | Keywords: Software Asset Management, beheer software, Software Management, IT processen, License Management, IT beheer, ICT processen, Asset Management, ICT beheer