Softline Group Northern Europe // Knowledge Base // Blog Post

Ontzorgen op het gebied van SAM? Dan wel SAM-SAM

Als manager operations zie ik in mijn dagelijkse praktijk interessante hoofdlijnen in de wijze waarop organisaties zoeken naar een optimale balans tussen effectief Software Asset Management en hun eigen business case, focus en resources.

Het zorgen voor een goed en geborgd Software Asset Management (SAM) proces is geen misse taak. Er zijn veel functionarissen bij betrokken in verschillende rollen. Er is veel informatie die op de juiste wijze moet worden verwerkt, behandeld en gecategoriseerd. Licentiegegevens moeten worden geverifieerd en op de juiste wijze worden opgeslagen. U zoekt naar rapportages die u bijna direct een gecontroleerd overzicht bieden van de actuele licentiepositie en u heeft behoefte aan meer zekerheid over uw compliance. Maar tegelijkertijd is Software Asset Management niet uw core business. Uw mensen hebben simpelweg niet de tijd om zich dedicated met SAM bezig te houden.

Het zorgen voor een goede SAM tool is een eerste manier om uw Software Asset Management processen in goede banen te leiden. Hiermee zorgt u ervoor dat u in ieder geval de noodzakelijke gegevens heeft opgeslagen op een gestructureerde manier, en bent u verzekerd van snelle rapportages. Maar u kunt ook verder gaan, en ervoor kiezen meerdere taken op het gebied van SAM uit te besteden aan uw (gespecialiseerde) SAM kennispartner. Daarmee ontlast u uw medewerkers door gebruik te maken van experts op het gebied van licensing, contracten en contractregistratie, rapportages en advies op het gebied van Software Asset management. Dat neemt een behoorlijk deel van uw dagelijkse zorg weg.
Maar daar zit ‘m nou net de kneep. Uw SAM tool en SAM kennispartner zorgen voor de zekerheid dat een belangrijk aantal dagelijkse taken op het gebied van Software Asset Management worden geborgd.  Dat is een hele zorg minder. U bent dus ‘ontzorgd’ op dat gebied.

Dat neemt echter niet weg dat de verantwoordelijkheden binnen uw organisatie op het gebied van Software Asset Management nog steeds op dezelfde plaats liggen. Namelijk bij uzelf. Immers, het blijft uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat de mensen hun verantwoordelijkheid en rollen serieus nemen en tijdig op basis van de ‘ontzorgde’ informatiestromen besluiten nemen en deze doorvoeren. U zult echt zelf de strategische processen moeten vormgeven, borgen en bewaken zodat u het Software Asset Management van uw organisatie naar een hoger plan trekt. Dat is ùw taak en uw zorg.

Kortom: u kunt veel taken en handelingen op het gebied van Software Asset Management overlaten aan uw kennispartner. Maar het daadwerkelijke proces van Software Asset Management binnen uw organisatie kan nooit volledig uit handen worden gegeven. Het blijft een joint effort waarbij u een cruciale (regie-) rol blijft spelen! 100% ontzorgen is een utopie, maar SAM-SAM is zeker haalbaar!

Ingrid Roodenburg | Keywords: Software Asset Management, SAMtools, IT processen, IT beheer, IT outsourcing, SAM as a Service