Softline Group Northern Europe // Knowledge Base // Blog Post

Schijnt achter de wolken de zon?

Met grote regelmaat wordt mij de vraag gesteld; betekent de komst van Cloud Computing niet dat Software Asset Management (SAM) in een organisatie overbodig wordt?

De komst van Cloud Computing moest het begin markeren van het einde van de zorgen over software compliance. Dienstverleners zouden de software als een dienst leveren vanaf externe servers, en de klant betaalt vervolgens naar behoefte. Geen gedoe. Geen verwarring. Geen onbewuste piraterij. Geen juridische en financiële risico’s. Echter, wie dit veronderstelt, loopt voornamelijk met z’n hoofd in de wolken.

De realiteit is namelijk precies het tegenovergestelde. Een organisatie moet weten welke hardware en software assets zijn opgenomen in een dienst, wat het werkelijke gebruik van deze dienst is, en welke rechten de organisatie bezit, om uiteindelijk de gevolgen van het verplaatsen van een dienst naar de Cloud te kunnen bepalen. De overgang naar een Cloud architectuur, zonder stil te staan bij de IT asset gerelateerde overwegingen, kan leiden tot veel overbodige kosten en risico’s. En ook na de overgang naar de Cloud zal een organisatie gedetailleerd inzicht willen behouden in het gebruik van een dienst om zo grip te houden op de kosten die hiermee verbonden zijn.

Cloud Computing neemt inmiddels vele vormen aan, om de continue veranderende en uiteenlopende behoeften in de markt te kunnen bedienen. En terwijl het sommige compliance- en inzicht uitdagingen oplost, creëert het ook nieuwe. Dit is waar niet alleen SAM, maar IT Asset Management (ITAM) in de breedste zin van het woord, de toegevoegde waarde bewijst.

ITAM wordt steeds vaker toegepast bij grote bedrijven. Gezien voordelen als bijvoorbeeld  risico- en kostenbeperking en toegenomen operationele efficiency is dat niet verrassend. ITAM wordt daarmee een integraal onderdeel van het controle mechanisme van een goed geleid bedrijf. Is ITAM dan nog steeds nodig als een bedrijf verhuist naar de Cloud? Het antwoord is wat mij betreft dus een overduidelijk ‘ja’. Hoewel Cloud diensten in veel aspecten anders zijn dan traditionele dienstverlening, blijft de noodzaak om de levenscyclus van het effectieve gebruik van IT assets te beheersen in de Cloud net zo belangrijk. ITAM wordt alleen maar belangrijker om grip te houden op de kosten van IT-assets. Indien ITAM goed wordt benut bij de overgang naar een Cloud architectuur, dan schijnt dus achter de wolken ook daadwerkelijk de zon.

Leo Meijer | Keywords: Software Asset Management, Software Management, IT processen, IT beheer