Softline Group Northern Europe // Knowledge Base // Blog Post

Uitbesteding van Software Asset Management; bedreiging of kans?

Op het Heliview IT Asset Management congres van vorige week, heb ik een presentatie gegeven over de uitbesteding van Software Asset Management (SAM) voor organisaties. Tijdens deze presentatie heb ik de volgende stelling als uitgangspunt genomen; “De uitbesteding van SAM is een logisch vervolg op het uitbesteden van IT”. Met andere woorden, wanneer uw organisatie IT heeft uitbesteed, is het niet de vraag óf uw organisatie ook SAM gaat uitbesteden, maar de vraag wanneer dit gaat gebeuren.

Deze stelling heeft veel reacties opgeleverd, die nogal uiteenlopend waren.

De meeste organisaties waren het min of meer met de stelling eens; SAM is voor hun organisatie geen core business, dus het uitbesteden ervan ligt voor hen voor de hand.

Sommige organisaties werden door deze stellingen echter geprikkeld. Het uitbesteden van SAM activiteiten zou er namelijk volgens hen toe kunnen leiden, dat hun positie als interne operationeel licentiemanager overbodig werd. Alhoewel dit een begrijpelijke gedachtegang is, zie ik juist vooral kansen voor deze licentiemanagers. Juist wanneer operationele werkzaamheden verdwijnen, ontstaat er meer tijd voor interessantere en uitdagende werkzaamheden waar nu ineens tijd voor ontstaan is. Hierbij doel ik bijvoorbeeld op de analyse van data en zodat deze vervolgens ingezet kan worden ten behoeve van het doorvoeren van optimalisatie zodat uiteindelijk besparingen kunnen worden gerealiseerd.

Kennis van de immense diversiteit van softwarelicenties en -contracten is schaars in de markt, waardoor organisaties hun licentiemanagers of Software Asset Managers juist optimaal moeten inzetten. Het uitbesteden van operationele activiteiten is wat mij betreft dus een goed begin!

Martijn Braamskamp | Keywords: Software Asset Management, IT outsourcing, IT beheer, Software Management