Softline Group Northern Europe // IT Asset Management

IT Asset Management

Met de implementatie van IT Asset Management is een organisatie in staat om Compliance, Control & Cost savings voor hun IT te realiseren. Het motto dat het middelpunt vormt van alle diensten van Softline . Met de overstap van Software Asset Management naar IT Asset Management werd drie jaar geleden Softline's House of ITAM® geïntroduceerd. Op basis van de (toen nieuw geïntroduceerde) ISO/IEC 19770-1:2017 standaard voor ITAM, gecombineerd met best practices van honderden eerder uitgevoerde SAM en ITAM projecten, werd het Softline House of ITAM® ontwikkeld. Het biedt organisaties een sterk kader om ITAM te implementeren. Dit betekent niet dat alle bouwstenen van het huis moeten worden geimplementeerd, maar het biedt een duidelijk kader om te kunnen beslissen welke bouwblokken wel ingericht moeten worden om de lange termijn (strategische) doelstellingen van een organisatie op het gebied van Compliance, Control & Cost savings te kunnen bereiken.  

Gartner definieert IT Asset Management als "ITAM geeft een accuraat overzicht van de kosten en risico's gedurende de levenscyclus van technologie assets, om de bedrijfswaarde van de technologiestrategie, de architectuur, de financiering, de contractuele en de besluitvorming rondom sourcing te maximaliseren." Dat betekent dat ITAM organisaties het broodnodige inzicht biedt in hun gehele softwarelandschap en IT infrastructuur. Met ITAM kunnen organisaties hun IT kosten en risico's beter beheren, hun IT processen verbeteren en hun strategische IT plannen ondersteunen. 

Verschuiving van SAM naar ITAM

Toen de nieuwe ISO standaard 19770 voor ITAM werd uitgebracht, werd de scope van Asset Management uitgebreid van SAM naar ITAM. Niet alleen software assets zouden onder Asset Managers moeten vallen, maar ook hardware en voornamelijk services. Het beheren van alle 'As a Service' (XaaS) IT componenten wordt de komende jaren nog belangrijker, omdat veel uitgevers proberen organisaties te verplaatsen naar hun cloudomgeving en er een verscheidenheid aan hybride of multicloud oplossingen zal ontstaan. 

Maar het zijn niet alleen de ontwikkelingen binnen een theoretische ISO standaard die Asset Managers dwingen hun focus te verleggen naar services. In een zoektocht naar een verschuiving van re-actief Asset Management naar pro-actief Risicomanagement, moeten ITAM specialisten hun "plaats aan de tafel" opeisen als er strategische of tactische beslissingen worden genomen met betrekking tot services gedurende hun gehele levenscyclus. Deze verandering in mentaliteit stelt IT Asset Managers in staat om andere taken binnen organisaties te bereiken en naar een hoger niveau van volwassenheid en flexibiliteit te gaan.    

Voor het hardware gedeelte zal het belang duidelijk zijn, aangezien er software wordt geïnstalleerd op bepaalde hardware. Echter, de meest gebruikte hardware komt voort uit ontwikkelingen en vele technieken met betrekking tot virtualisatie, containers, kubernetes en dergelijke. Dit vergroot de aandacht en de gespecialiseerde kennis die IT Asset Managers nodig hebben.

Wat wilt u bereiken?

IT Asset Management is geen project! Het is geen eenmalige exercitie die na het aanvinken van het laatste selectievakje wordt afgerond. ITAM is een manier van werken die moet worden onderhouden en voortdurend moet worden verbeterd. ITAM is ook niet op zichzelf staand, maar heeft invloed op de hele organisatie. Het biedt belangrijke informatie voor alle vakgebieden, van IT, financiering tot inkoop. 

ITAM helpt u bij realiseren van: 

  • Voortdurend inzicht in en controle krijgen over de software licentie compliance positie voor uw top x software publishers; 
  • Realisatie van besparingen op bestaande contracten; 
  • Inzicht en controle om op basis van gefundeerde prognoses budgetten op te stellen; 
  • Software licenties en contractoptimalisatie voor alle softwareproducten die uw organisatie gebruikt; 
  • Voorbereiding op audits van uw belangrijkste software publishers. 

Wat de doelstellingen van uw organisatie ook zijn, Softline kan u helpen deze te realiseren op een manier die past bij uw organisatie. Want alleen als ITAM op de juiste manier wordt geïmplementeerd, kunnen organisaties Compliance, Control & Cost savings realiseren voor hun IT! 

ITAM ontwikkelingen

Waar het traditionele ITAM (of SAM) zich richt op het juiste gebruik van assets volgens wettelijke overeenkomsten, verschuift de focus radicaal wanneer er (donkere) 'clouds' aan de horizon verschijnen. Bij cloudinfrastructuren verschuift de focus van ITAM van compliance naar cloud consumption management & optimalisatie.   

Terwijl in 2020 slechts tot 20% van de bedrijfsapplicaties cloud-based is, kan de komende jaren een verschuiving naar de cloud worden verwacht. Deze toenemende verschuiving naar cloud-based oplossingen betekent dat uw ITAM processen nog fijnmaziger en genuanceerder moeten worden om hierop aan te kunnen sluiten. Welke cloud ontwikkelingen moet u vanuit ITAM perspectief in de gaten houden? Hier zijn enkele trends om in de gaten te houden: 

Technology Asset Management

Welke trends zijn er in de Technology Asset Management markt en welke uitdagingen worden er verwacht in de komende 18 maanden? Bekijk deze sessie en leer meer over:

  • Wat toonaangevende ITAM consultants zoals Anglepoint en Softline Group zien op de markt
  • Hoe u een ITAM programma kunt stroomlijnen met C-level doelen en initiatieven
  • Wat te doen met budgetverhogingen en het verbeteren van ITAM programma maturity
  • Waarom één platform de leidende indicator is om kosten te reduceren en de kwaliteit van IT service te verbeteren
  • De voordelen van het verbeteren van ITAM maturity door automation voor elk type asset in elke IT estate
Vraag Technology Asset Management on-demand aan

Tip: ITAM werkzaamheden - Hoe houdt u overzicht?

ITAM is de laatste jaren uitgegroeid tot meer dan alleen het checken van licentieposities en het aankopen van software. Door de oplopende workload kan dat soms lastig zijn om alles in zicht te houden. Een goed functionerende ITAM kalendar kan helpen!

Lees hoe een ITAM kalendar kan helpen

Hybrid Multicloud solutions

Door de onvermijdelijke toename van het gebruik van de cloud, kijken vele organisaties naar hybride of multicloud omgevingen en mogelijkheden die op de meest kostenefficiënte manier voldoen aan behoefte zie zij hebben en wat het beste aansluit op het doel waar deze voor ingezet zou gaan worden. Publishers lijken deze multicloud strategie te hebben geaccepteerd. Ze hebben al oplossingen aangekondigd die klanten in staat stellen om delen van dezelfde workload in verschillende cloud omgevingen uit te voeren.  

Met multicloud strategieën kunnen klanten gebruik maken van verschillende clouds die gecombineerd aan hun behoeften voldoen. Omdat klanten verschillende clouds of cloud oplossingen tegelijkertijd kunnen gebruiken, wordt het vastleggen, optimaliseren en beheren van de cloud een nog grotere uitdaging met betrekking tot ITAM, omdat alle omgevingen naadloos moeten worden beheerd en onderhouden. 

 

Meer weten over over het managen van uw hybrid multi cloud omgeving?

 

Neem contact op met het team van Softline Solutions!

Portable Containers

Containeroplossingen en -strategieën nemen ook toe, terwijl publishers meer nadruk leggen op packaged application solutions. Systemen voor het implementeren, schalen en beheren van applicaties in (cloud-ready) containers worden vrijgegeven en worden algemeen beschikbaar gesteld voor organisaties.

Containers bieden organisaties een manier om workload naar een cloud te verplaatsen en tussen clouds te schuiven, en flexibiliteit te creëren binnen een multicloud- of hybride cloudomgeving. Op deze manier kan een cloud-vendor lock-in worden voorkomen en kan de zoektocht naar wat het beste bij de organisatie past, zeer overzichtelijk en objectief zijn. 

 

Meer weten over wat software containers nu precies zijn en wat de uitdagingen ervan zijn?  

 

 

Download het eBook 'Containers & Software: easy to move, hard to trace?'

Samenwerken voor cloud optimalisatie

Door de verschuiving in de uitgaven naar verschillende IT oplossingen 'as-a-Service', is het gemakkelijk om het overzicht te verliezen over de IT uitgaven en de toegevoegde waarde van een specifieke dienst voor de business. Het optimaliseren van de uitgaven is essentieel, rekening houdend met de specifieke waarde die een dienst levert. Infrastructuurspecialisten, architecten, en asset managers moeten samenwerken om cloud uitgaven te budgetteren, te voorspellen en te plannen. 

 

Meer weten over cloud optimalisatie en het managen van IT uitgaven?

Bekijk de sessie over Cloud Management terug

Waarom kiest u
Softline?

Bij het inrichten van Software & IT Asset Management in een organisatie, is het belangrijk om een betrouwbare en specialistische partner te hebben. Softline is als onafhankelijk SAM & ITAM expert marktleider in Europa. Dit geeft u het voordeel van de inzet van zeer ervaren ITAM consultants, en een aanpak die volledig is gebaseerd op best practices.

Kom in contact met ons!