Softline Group Northern Europe // IT Asset Management // House of ITAM

Softline House of ITAM®

Het House of ITAM® is de beproefde aanpak van Softline voor het implementeren van IT Asset Management (inclusief Software Asset Management). Het is gebaseerd op de ISO/IEC 19770-1: 2017 standaard voor ITAM, en best practices van honderden internationale ITAM implementaties.

Het gelaagde model van de ISO/IEC 19770-1: 2017 standaard biedt een gefaseerde aanpak om uw ITAM volwassenheid te laten groeien. Softline heeft de volledige ISO norm vertaald naar een eenvoudig te begrijpen model en een stapsgewijze aanpak ontwikkeld. De aanpak van Softline wordt gevisualiseerd als een huis dat vanaf de grond af is opgebouwd: het House of ITAM®. Het is een waardevol kader gebleken om de controle over uw ITAM praktijk te krijgen en te houden!

Een gelaagd model voor ITAM volwassenheid

The House of ITAM® is gestructureerd volgens de 3 tiers van de ISO / IEC 19770-1 standaard voor ITAM. Deze niveaus, of volwassenheidsniveaus, komen overeen met de drie hoofddoelstellingen die organisaties willen bereiken met de implementatie en uitvoering van IT Asset Management: het realiseren van Compliance, Control & Cost savings voor hun IT. 

De basis van het huis vertegenwoordigt het managementsysteem waarop de andere ITAM processen zijn gedefinieerd. De 3 tiers (volwassenheidsniveaus) die op die basis zijn gebouwd, zijn: 

 1. BETROUWBARE GEGEVENS - Weten wat je hebt, zodat je het kunt beheren 
 2. INTEGRATIE VAN DE LEVENSCYCLUS - Het bereiken van meer efficiëntie en kosteneffectiviteit in de levenscyclus van IT assets 
 3. OPTIMALISATIE - Meer efficiëntie en kosteneffectiviteit bereiken door functionele focus 

Hoewel het model een huis is, is het zeker niet in beton gegoten. Organisaties kunnen beslissen "welke kamers worden ingericht en hoe". Het model helpt bij de praktische en concrete interpretatie, zowel visueel als inhoudelijk. Het team van experts van Softline helpt organisaties om het implementatie- en groeipad te definiëren dat precies past bij de eisen en wensen van een organisatie. En er tegelijkertijd voor zorgt dat de organisatie haar strategische doelstellingen bereikt. Lees meer over deze stapsgewijze aanpak. 

Betrouwbare Data

Betrouwbare Data (tier 1) gaat over weten wat u heeft, zodat u dit kunt beheren (Compliance). Het is de verzameling van alle hardware en software in de infrastructuur en hoe deze zich tot elkaar verhouden, contract- en licentiegegevens, afstemming, analyse, advies en uiteindelijk optimalisatie. Het omvat ook het monitoren van veranderingen binnen de infrastructuur of organisatie die van invloed kunnen zijn op de ITAM praktijk, evenals het beveiligen van gevoelige ITAM gegevens tegen verlies of ongeautoriseerde toegang. 

Life Cycle Integratie

Life Cycle Integratie (tier 2) gaat over het bereiken van Controle over IT, door ervoor te zorgen dat IT assets op de meest effectieve manier worden beheerd in elke stap van hun levenscyclus. Dit zorgt ervoor dat problemen met betrekking tot compliance en kostenefficiëntie van software kunnen worden voorkomen voordat ze zich voordoen. Implementatie op het niveau van tier 2 -  life cycle integration - betekent omschakelen van reactief naar proactief beheer van IT assets en zo risico's te voorkomen voordat ze ontstaan. 

Optimalisatie

Optimalisatie (tier 3) gaat over het bereiken van meer efficiëntie en kosteneffectiviteit (Cost savings) door afstemming met andere functies. De focus ligt op de contractuele en financiële kant van IT assets, evenals alle risico's die het gebruik ervan met zich meebrengt. 

Meer lezen over het implementeren van ITAM?

6 Tips om succesvol ITAM te implementeren - Deel 1

Hoogtepunten van dit eBook:

 • SAM onder de aandacht brengen
 • Onboarding voorbereiden
 • Continue verbetering & ITAM
 • Een SAM / ITAM tool implementeren
 • Het belang van een strategisch ITAM plan
 • Tunnelvisie voorkomen met discovery
Download deel 1

6 Tips om succesvol ITAM te implementeren - Deel 2

Onderwerpen van dit eBook:

 • IT Asset Managers, claim je plek aan tafel bij portfolio boards!
 • Bereken het benodigde aantal FTE's voor de volgende stap in ITAM volwassenheid
 • Processen eerst!
 • Neem niet te veel hooi op de vork – zeg nee en bepaal de omvang
 • ITAM is geen project!
 • Een 4-staps communicatieplan om ITAM buy-in te verzekeren
Download deel 2

Top 6 tips om succesvol ITAM te implementeren - Deel 3

Highlights van deel 3:

 • Gebruik ISO voor betere integratie
 • Bepaal de financiële impact van je scope
 • Gebruik PDCA-cycles om continuous improvement in ITAM te bereiken
 • ITAM processen, ITAM tooling & kostenbesparing
 • Zakelijk bewustzijn creëren voor ITAM
 • Software Publisher Onboarding

 

 

 

Download vol. 3

House of ITAM®

Het Softline House van ITAM® biedt organisaties een stapsgewijze aanpak om hun ITAM volwassenheid te vergroten en Compliance, Control & Cost savings te realiseren.

Het is een waardevol raamwerk gebleken om controle te krijgen en controle te houden over uw ITAM praktijk!

Ja dat wil ik ook!