Softline Group Northern Europe // IT Asset Management // ISO

De ISO standaard als solide kader voor de implementatie van ITAM

De aanpak van Softline is gebaseerd op het gelaagde model van de ISO/IEC 19770-1:2017 standaard voor ITAM. Deze standaard is ontworpen om een ​​kader te bieden voor het plannen, implementeren en optimaliseren van een managementsysteem voor IT Asset Management. Een procesimplementatie gebaseerd op het ISO/IEC kader creëert één gemeenschappelijke taal tussen verschillende disciplines binnen de organisatie. Dit stelt organisaties in staat om hun IT Asset Management systeem af te stemmen en te integreren met gerelateerde ISO systemen. Denk aan IT Service Management (20000), Information Security (27001) of Risk Management (73).

De ISO/IEC 19770-1:2017 standaard voor ITAM, gecombineerd met honderden (inter)nationale klantcases, is vertaald naar het Softline ’House of ITAM®. Dit biedt van een gefaseerde aanpak voor het implementeren van IT Asset Management.

De ISO/IEC 19770-1:2017 standaard voor ITAM

De ISO/IEC standaard vormt een geaccepteerd theoretisch kader waardoor eenvoudig aansluiting kan worden gevonden bij elk ander (internationaal) bedrijfsonderdeel waarbij processen op basis van een ISO standaard zijn ingericht. Daarnaast biedt deze aanpak ook de mogelijkheid om op (inter)nationaal niveau ITAM processen te benchmarken. 

De ISO/IEC standaard biedt de mogelijkheid om processen te kunnen borgen en daarmee kan onder andere bewezen worden dat met de ITAM implementatie wordt voldaan aan de doelstellingen van Corporate Governance. Over het algemeen herkennen, erkennen en accepteren software publishers daarnaast de waarde van ITAM processen die op basis van ISO/IEC zijn ingericht. Dit schept vertrouwen in de compliancerapporten die worden gedeeld met softwareleveranciers. 

Het Softline House of ITAM®

De ISO/IEC 19770-1:2017 standaard voor ITAM, gecombineerd met honderden (inter) nationale klantcases, is vertaald naar het Softline House of ITAM®. Een sterk kader dat wordt gevisualiseerd als een huis dat vanaf de grond af is opgebouwd, bovenop het managementsysteem. Afhankelijk van de wensen en doelen van een organisatie kunnen bouwstenen binnen het huis geïmplementeerd worden. Dit betekent dus niet dat een organisatie alle bouwstenen moet implementeren om hun doelen te bereiken. Hoe het kiezen van de juiste weg voor uw organisatie eruitziet, leest u bij de stapsgewijze aanpak. 

Het management systeem

De ISO/IEC standaard voor ITAM is ontworpen om organisaties in staat te stellen het ITAM systeem af te stemmen op en te integreren met andere gerelateerde ISO systemen. Deze systemen hebben dezelfde structuur en hoofdstukindeling. De nadruk ligt op de aansturing van de operatie, in plaats van op de operatie zelf. Het managementsysteem gebruikt het Plan-Do-Check-Act (PDCA) model als uitgangspunt om continue verbetering te realiseren. 

Tier 1: Betrouwbare data

Tier 1 richt zich op het verkrijgen van betrouwbare data over software en aanverwante hardware, de organisatie, de licenties en contracten. Op basis van deze gegevens kan de software licence position worden berekend. Het omvat ook het monitoren van wijzigingen in de infrastructuur van de organisatie die van invloed kunnen zijn op de ITAM doelstelling, evenals het beveiligen van de gevoelige ITAM gegevens tegen verlies of onbevoegde toegang. Lees meer over het implementeren van tier 1 en waarom betrouwbare gegevens van groot belang zijn bij het behalen van licentie compliance. 

Tier 2: Lifecycle integratie 

Lifecycle integratie gaat over het verkrijgen van controle over de IT assets in alle stadia van de IT levenscyclus. Tier 2 - lifecycle integratie - resulteert in proactief in plaats van reactief managent van IT assets. Dit zorgt ervoor dat problemen met software compliance en kostenefficiëntie kunnen worden vermeden voordat ze zich voordoen. Lees meer over het implementeren van tier 2 en hoe het implementeren van lifecycle integratie u helpt controle te krijgen. 

Tier 3: Optimalisatie 

Tier 3, optimalisatie, gaat over het bereiken van meer efficiëntie en kosteneffectiviteit door functionele focus (kostenreductie). Het is een focus op de contractuele en financiële kant van IT assets, evenals op de risico's die aan het gebruik ervan zijn verbonden. Lees meer over het implementeren van tier 3 en hoe u optimalisaties en kostenbesparingen kunt realiseren. 

Meer lezen over het implementeren van ITAM?

6 Tips om succesvol ITAM te implementeren - Deel 1

Hoogtepunten van dit eBook:

 • SAM onder de aandacht brengen
 • Onboarding voorbereiden
 • Continue verbetering & ITAM
 • Een SAM / ITAM tool implementeren
 • Het belang van een strategisch ITAM plan
 • Tunnelvisie voorkomen met discovery
Download deel 1

6 Tips om succesvol ITAM te implementeren - Deel 2

Onderwerpen van dit eBook:

 • IT Asset Managers, claim je plek aan tafel bij portfolio boards!
 • Bereken het benodigde aantal FTE's voor de volgende stap in ITAM volwassenheid
 • Processen eerst!
 • Neem niet te veel hooi op de vork – zeg nee en bepaal de omvang
 • ITAM is geen project!
 • Een 4-staps communicatieplan om ITAM buy-in te verzekeren
Download deel 2

Top 6 Tips om succesvol ITAM te implementeren - deel 3

Highlights van deel 3:

 • Gebruik ISO voor betere alignment en integratie
 • Bepaal de financiële impact van uw scope
 • Gebruik PDCA-cycles voor continuous improvement met ITAM
 • ITAM processen, ITAM tooling & kostenbesparing
 • Creëer business awareness voor ITAM
 • Software Publisher Onboarding
Download deel 3

Benieuwd wat onze
klanten vinden?

 

Lees meer over onze cases & bekijk onze Gartner Peer Insights

Bekijk onze referenties