Softline Group Northern Europe // IT Asset Management // Software Asset Management

Software Asset Management

Software Asset Management (SAM) geeft inzicht in software assets voor uw organisatie, op basis waarvan u maatregelen kunt nemen om software licentie compliance te realiseren en onnodige kosten te voorkomen. Met de introductie van de ISO/IEC 19770:2017 standaard voor ITAM enkele jaren geleden, is de overgang van Software Asset Management (SAM) naar IT Asset Management in gang gezet. De reikwijdte van Asset Management is hierdoor ook uitgebreid. Trends zoals het omzetten van hardware naar software zorgen voor een zeer dunne scheidslijn tussen deze twee. Deze stap heeft ook een effect op de aanbieders van SAM tools. Hun focus is verschoven naar het aanbieden van technologie voor het management van assets, in plaats van het aanbieden van een tool die uitsluitend gericht is op het management en de controle van het gebruik van software licenties. Ook services zouden daarnaast deel moeten uitmaken van de scope van de Asset Managers. Het beheren van alle "As-a-Service" (XaaS) IT componenten wordt de komende jaren nog belangrijker, omdat veel publishers proberen organisaties over te zetten naar hun cloudomgevingen en er een verscheidenheid aan hybride of multicloud oplossingen zal ontstaan.

De scope verbreden: het toevoegen van diensten

Maar het zijn niet alleen de ontwikkelingen binnen een theoretische ISO standaard die Asset Managers dwingen hun focus te verleggen naar Services. In een zoektocht naar een verschuiving van re-actief Asset Management naar pro-actief Risicomanagement, moeten ITAM specialisten hun "plaats aan de tafel" opeisen als er strategische of tactische beslissingen worden genomen met betrekking tot services gedurende hun gehele life cycle. Deze verandering in mentaliteit stelt IT Asset Managers in staat om andere taken binnen organisaties te bereiken en naar een hoger niveau van volwassenheid en flexibiliteit te gaan.   

Implementatie IT Asset Management

Op basis van de ISO/IEC standaard voor ITAM heeft Softline het House of ITAM® ontwikkeld. Hoewel deze stapsgewijze aanpak als een huis wordt gevisualiseerd, is het niet in beton gegoten. Afhankelijk van welke doelen en doelstellingen uw organisatie heeft, kunnen specifieke bouwstenen worden geïmplementeerd om u te helpen dat doel te bereiken. Lees meer over de stapsgewijze aanpak van Softline om te zien hoe wij u kunnen helpen bij het realiseren van Compliance, Control & Cost savings voor uw IT.

Waarom Softline ?

Softline is Europa's toonaangevende internationale en onafhankelijke Software & IT Asset Management expert en helpt organisaties bij het realiseren van Compliance, Control & Cost Savings. Met behulp van het House of ITAM® is de implementatie van Software & IT Asset Management onderdeel van een lange termijn strategie met korte termijn, (bijbehorende) doelstellingen. De stapsgewijze aanpak is beproefd, gebouwd op basis van de ervaringen van honderden SAM & ITAM projecten en is een vertaling van de ISO 19770-1:2017 standaard voor ITAM. Gevisualiseerd als een huis dat is gebouwd op een solide maar wel standaard basis. Lees meer over het ISO management system.

Softline is meermaals bekroond, en is een vertrouwde implementatiepartner voor Flexera, ServiceNow, Snow Software & Tanium.  

Waarom kiest u
Softline?

Bij het implementeren van Software & IT Asset Management in een organisatie, is het belangrijk om een betrouwbare en specialistische partner te hebben. Softline is als onafhankelijk SAM & ITAM expert marktleider in Europa. Dit geeft u het voordeel van de inzet van zeer ervaren ITAM consultants, en een aanpak die volledig is gebaseerd op best practices.

Maak kennis met ons