Softline Group Northern Europe // IT Asset Management // Stakeholder Management

Stakeholder Management

Om ITAM tot een succes te maken, is het belangrijk om stakeholders in de hele organisatie en op alle niveaus erbij te betrekken. U moet uw strategie op elkaar afstemmen en proactief samenwerken met uw belangrijkste stakeholders. Met andere woorden, maak werk van uw stakeholder management!

Betrek al uw stakeholders voor succesvol ITAM

U kunt ITAM niet alleen uitvoeren!

Om ITAM tot een succes te maken, is het belangrijk om stakeholders in de hele organisatie en op alle niveaus erbij te betrekken. U moet uw strategie op elkaar afstemmen en proactief samenwerken met uw belangrijkste stakeholders. Met andere woorden, maak werk van uw stakeholder management!

Gebrek aan buy-in van de deelnemende en betrokken delen van de organisatie, kan leiden tot:

  • situaties die uw ITAM programma beïnvloeden buiten uw controle;
  • in ad-hoc modus blijven;
  • niet in staat zijn om kosten te besparen;
  • niet in staat zijn om (security) risico's te beperken.

Samenwerken met stakeholders is een win-win situatie. ITAM managers krijgen toegang tot belangrijke informatie en krijgen feedback om te verbeteren. Op hun beurt krijgen de stakeholders extra informatie om hun eigen doelen te bereiken en in sommige gevallen zelfs hun eigen werk gemakkelijker te maken.

Een belangrijk onderdeel van de rol van de IT Asset Manager is educatie en bewustwording (communicatie) over de voordelen en het strategisch belang van ITAM. Praat met de betrokken stakeholders! Leg uit hoe hun acties een impact hebben op de bedrijfsdoelstellingen en wat u probeert te bereiken.

Typische voorbeelden van ITAM stakeholders en de voordelen die zij het ITAM team brengen:

Het ligt voor de hand om medewerkers en afdelingen te betrekken die nodig zijn voor een succesvolle afronding uitvoering van ITAM processen. Maar betrek ook afdelingen zoals configuratie management, security management of de financiële afdeling. Hoe meer mensen het belang inzien van IT asset management, hoe meer - soms onverwachte - bijdragen u kunt verwachten.