Softline Group Northern Europe // Life cycle integration

ITAM Life Cycle Integratie

Organisaties die hun ITAM volwassenheidsniveau op een goede en gestructureerde manier willen verbeteren, hebben veel baat bij een aanpak die is gebouwd op een sterk kader, gecombineerd met kennis van experts en ervaringen van hun vakgenoten. Het Softline House of ITAM® is precies dat. Het is een vertaling van de ISO/IEC 19770-1:2017 standaard voor ITAM, gecombineerd met best practices, en aangeboden als een stapsgewijze aanpak. Niet in beton gegoten, maar een praktische richtlijn die is opgesteld om te voldoen aan lange termijn doelstellingen van een organisatie en om hen te helpen Compliance, Control & Cost savings te realiseren. Dit gelaagde model is verbonden met elk van deze drie “doelen”, waarbij tier 2 van het House of ITAM® gericht is op "life cycle integratie", of te wel, het verkrijgen van controle.

Tier 2 implementeren: Life Cycle Integratie

Het gelaagde model van de ISO/IEC 19770-1:2017 standaard voor ITAM biedt een gefaseerde aanpak voor het implementeren van IT Asset Management. Life Cycle Integratie (tier 2) gaat over het bereiken van grotere efficiëntie en kosteneffectiviteit binnen de levenscyclus van IT assets, door ervoor te zorgen dat IT assets op de meest effectieve manier worden beheerd gedurende elke stap van hun levenscyclus.

De bouwstenen van het huis

De vijf bouwstenen die deel uitmaken van tier 2 zijn:

  • Specificeren 
  • Verwerven of ontwikkelen  
  • Vrijgeven en implementeren (in gebruik name) 
  • Onderhouden
  • Retirement (uit gebruik name) 

Het implementeren van deze vijf bouwstenen is essentieel voor organisaties om inefficiënties te kunnen voorkomen.

Wat is Life Cycle integratie?

Life Cycle integratie vormt een belangrijk onderdeel van de implementatie van volwassen ITAM in een organisatie. Om er op deze wijze voor te zorgen dat de organisatie de juiste keuzes kan maken (en doorvoeren) voor de toepassing van ITAM in hun processen, zonder het ITAM team te raadplegen.

Hoe werkt Life Cycle integratie?

Dit kan op twee manieren worden uitgelegd:

  1. Door ITAM gerelateerd beleid en richtlijnen te ontwikkelen voor elke fase in de levenscyclus.
  2. Door de effectiviteit van het gestelde beleid en richtlijnen te monitoren, of de interne organisatie hieraan voldoet, en in hoeverre dit het geval is.

Het resultaat van deze fases vormt de input voor het Plan-Do-Check-Act (PDCA) proces, door de resultaten te analyseren en de nieuwe acties te identificeren voor verdere verbetering van het ITAM beleid. Lees meer over het PDCA-model en hoe u continue verbetering kunt bereiken met een bewezen methode die gericht is op het behalen van resultaten.

Waarom is Life Cycle integratie belangrijk?

Het implementeren van Life Cycle integratie is belangrijk om controle te krijgen en efficiëntie te creëren. Dit vermindert de hoeveelheid verrassingen die uit compliance rapporten kunnen komen. Met als resultaat een organisatie die volledige controle heeft, en die proactief is in plaats van reactief.

Portable containers

Containeroplossingen en -strategieën nemen toe, terwijl publishers meer nadruk leggen op packaged application solutions. Systemen voor het implementeren, schalen en beheren van applicaties in (cloud-ready) containers worden vrijgegeven en worden algemeen beschikbaar gesteld voor organisaties. Containers bieden organisaties een manier om workload naar een cloud te verplaatsen en tussen clouds te schuiven, en flexibiliteit te creëren binnen een multicloud- of hybride cloudomgeving.

Meer weten over wat software containers nu precies zijn en wat de uitdagingen ervan zijn?

Download Software Containers paper

Applicatie Portfolio Management: mogelijkheden voor kostenbesparingen

Gartner® heeft in de loop der jaren meerdere rapporten gepubliceerd over het kostenbesparingspotentieel, waarbij optimalisatie in zeven verschillende categorieën een kostenbesparingspotentieel van 30% oplevert over de volledige software uitgaven van een organisatie. Een van deze categorieën is “standaardisatie en rationalisatie van software”, een besparingspotentieel van in totaal 5%.

Meer weten over het implementeren van Applicatie Portfolio Management? 

Download APM eBook

Belangrijkste take-away: Educatie rond ITAM is de sleutel!

Als belangrijkste take-away: om een ​​effectieve implementatie van levenscyclusintegratie te realiseren, is het van groot belang om stakeholders op te leiden en te trainen wanneer zij betrokken zijn bij één van deze vijf bouwstenen, die samen de tweede laag vormen van het House of ITAM®, Life Cycle Integratie.

Life Cycle Integratie

Life Cycle integratie vormt een belangrijk onderdeel van de implementatie van volwassen ITAM in een organisatie, om ervoor te zorgen dat de organisatie de juiste keuzes kan maken (en doorvoeren) voor de toepassing van ITAM in hun processen.

Wilt u meer weten over de IT Asset Management diensten van Softline?

Neem contact met ons op!