Softline Group Northern Europe // Management Systeem

Een solide basis voor Software & IT Asset Management

Het gelaagde model van de ISO / IEC 19770-1:2017 norm voor ITAM biedt een gefaseerde aanpak voor het implementeren van IT Asset Management. Softline heeft een stapsgewijze aanpak ontwikkeld voor het opzetten van ITAM op basis van deze ISO norm - het “House of ITAM®”.

De ISO / IEC 19770-1: 2017 is ontworpen als een management systeem waarop de andere ITAM processen zijn gedefinieerd. Omdat er een gemeenschappelijke ‘taal’ is tussen verschillende disciplines, stelt het organisaties in staat om hun IT Asset Management systeem af te stemmen op en te integreren met gerelateerde ISO systemen. Denk maar aan IT Service Management (20000), Information Security (ISO 27001) of Risico Management (73).

Organisatie implementatie

Het Softline House van ITAM® is gebaseerd op ISO / IEC 19770-1:2017 standaard voor ITAM en vormt de basis van de beproefde aanpak die is gebaseerd op jarenlange Software Asset Management / IT Asset Management ervaring. De aanpak wordt gevisualiseerd als een huis dat vanaf de grond af is opgebouwd, met drie niveaus die samenhangen met het realiseren van Compliance, Control & Cost savings. De onderkant, en tegelijk het fundament van het House of ITAM®, toont de management processen. Een laag die overeenkomt met de ISO processtructuur die alle andere organisatiedisciplines volgen, en die geïmplementeerd moet worden om de operationele functionaliteiten te kunnen beheersen.

  • 1: BETROUWBARE GEGEVENS - Weten wat je hebt, zodat je het kunt beheren
  • 2: INTEGRATIE VAN DE LEVENSCYCLUS - Meer efficiëntie en kosteneffectiviteit bereiken in de levenscyclus van IT assets
  • 3: OPTIMALISATIE - Meer efficiëntie en kosteneffectiviteit bereiken door functionele focus

Continue verbetering

Het managementsysteem gebruikt het Plan-Do-Check-Act (PDCA) model als uitgangspunt en proces voor continue verbetering. De volgende elementen - gevisualiseerd in de fundering van het House of ITAM® - moeten opgenomen worden in de PDCA cyclus:

  • Organisatie
  • Leiderschap
  • Planning
  • Ondersteuning
  • Uitvoering
  • Performance
  • Verbetering

Organisatie

Context van de organisatie: identificeer wat van invloed is of kan zijn op het vermogen om ITAM doelstellingen te bereiken. Niet elke organisatie is hetzelfde en het is cruciaal om de interne en externe factoren in uw organisatie te begrijpen.

Ondersteuning

Er moeten middelen worden toegekend voor het opzetten, onderhouden en continu verbeteren van IT Asset Management. Dit omvat het beschikbaar stellen van competente mensen, de beschikbaarheid van kennis, het naar behoren onderhouden ITAM tooling en design documenten voor de ITAM processen.

Verbetering

Maak gebruik van de uitkomsten van de "prestatie-evaluatie" om actie te ondernemen om hierdoor continue verbetering van ITAM te kunnen bereiken. Reageer op gepaste wijze op non-conformiteiten en incidenten, en neem maatregelen om de gevolgen te beheersen, te corrigeren en ermee om te gaan. Elimineer de oorzaak zodat incidenten niet meer voorkomen of elders plaatsvinden. Verzamel en registreer kansen om de geschiktheid, adequaatheid en effectiviteit van het ITAM systeem te verbeteren.

Leiderschap

Verandering vereist leiderschap, niet alleen management. Zonder duidelijke doelstellingen en toewijding zal elke verandering waarschijnlijk mislukken. Het senior management moet dus leiderschap tonen door beleid en procedures vast te stellen en ervoor te zorgen dat verantwoordelijkheden worden gecommuniceerd en begrepen. Daarnaast is een belangrijke rol voor hen weggelegd bij het intern promoten van IT Asset Management in de gehele organisatie.

Uitvoering

Implementatie van IT Asset Management heeft vereisten nodig voor het implementeren, plannen en beheersen van operationele processen en interfaces. Operationele processen omvatten zowel interne ITAM activiteiten als externe activiteiten door serviceproviders (Outsourcing) of activiteiten met gemengde verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld BYOD).

Planning

Het planningsproces begint met het beoordelen van de huidige werking van de organisatie (ITAM assessment). Definieer van daaruit de acties die nodig zijn om de ITAM doelstellingen succesvol te bereiken, kansen te verzilveren en risico's te beheersen.

Performance

Bewaak, meet, analyseer en evalueer het behalen van doelstellingen. Inbegrepen zijn monitoring van ITAM performance (KPI score), voortgang van het implementeren van verbeteringen en het bepalen van het niveau van ITAM volwassenheid (ISO 19770-1: 2017 conformiteit).

Waarom kiest u
Softline?

De ISO/IEC 19770-1: 2017 norm vormt de basis van ons House of ITAM®, en dus voor zowel de implementatie als de continue verbetering van ITAM.

Laat ons u helpen en realiseer Compliance, Control & Cost savings voor uw IT!

 

 

 

Ja! Neem contact met mij op!