Softline Group Northern Europe // Over ons // Nieuws // Persbericht

Softline Solutions Nederland wordt Softline Solutions Benelux

De Softline organisatie is groeiende. Niet alleen op groepsniveau, maar ook de verschillende vestigingen die onder de groep vallen. De Nederlandse en Belgische vestiging zijn hier een goed voorbeeld van. Om ervoor te zorgen dat onze klanten ten volle kunnen profiteren van de synergie van de know how, operationeel management en kennisdisciplines van onze consultants zullen vanaf heden Softline Solutions België en Softline Solutions Netherlands samenwerken als Softline Solutions Benelux.

Dezelfde organisatie, dezelfde twee kantoren, dezelfde specialistische kennis die u van ons gewend was maar een groter team waardoor onze belangrijkste schakel, u als onze klant, nog beter kan worden bijgestaan bij elke Software Asset Management implementatie. Klein of groot, op welk volwassenheidsniveau uw organisatie zich ook bevindt.

Met vriendelijke groet,

Dennis Montanje
Managing Director Benelux