Softline Group Northern Europe // FinOps // FinOps vs. ITAM

FinOps vs. ITAM

Wat is FinOps? FinOps is oorspronkelijk gericht op Cloud Cost Management en optimalisatie voor Infrastructure-as-a-service (IaaS) en Platform-as-a-service (PaaS). Maar na verloop van tijd is deze praktijk verbreed en zijn de financiële managementpraktijken van FinOps uitgebreid naar andere gebieden van het IT landschap en de business.

Veel FinOps teams zijn vertrouwd met het verbeteren van de efficiëntie van de bestedingen aan Cloud infrastructuurbronnen. Ze zijn echter veel minder bekend met de software die op die resources draait en de licentiebeperkingen die aan die software verbonden zijn. Naarmate het FinOps gebruik toeneemt, moet daarom ook IT Asset Management (ITAM) worden ingeschakeld. ITAM specialisten brengen jarenlange kennis van en ervaring met softwarelicentie mobiliteit naar de FinOps discipline, waardoor de efficiënte van Clouduitgaven verder wordt verbeterd.

FinOps teams helpen organisaties hun Cloud kosten te analyseren en te verlagen door gebruik te maken van handmatige en geautomatiseerde policies. Policies kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om on(der)benutte kortingen van Cloudproviders te identificeren, instances passend te maken (het zgn. rightsizing), workloads na werktijd af te sluiten en initiatieven voor de naleving van softwarelicenties te versterken.

Het FinOps Operating Model berust op drie fasen:

  1. Informeren: Met een focus op zichtbaarheiden allocatie concentreert deze fase zich op de zichtbaarheid van kosten in alle Clouds: valutaconversie, chargeback en showback, allocatie van kosten aan relevante dimensies (denk aan afdelingen, cost centers, etc.), benchmarking, en budgettering, voorspelling en signalering van afwijkingen.
     
  2. Optimaliseren: Deze fase richt zich op Cloud uitnutting en gebruikspercentages. Zowel het gebruik (d.w.z. rightsizing, lights on/off policies, zombie infrastructuur, ongebruikte volumes, of publieke IP adressen) als de prijs (d.w.z. enterprise kortingen, ‘committed use’ kortingen, reserved instances, of opslagniveaus) worden geëvalueerd.
     
  3. Uitvoeren: In deze fase richten FinOps specialisten zich op de voortdurende verbetering van de operaties. Prioriteiten zijn het definiëren en uitvoeren van processen om optimalisatiedoelen te bereiken, het vaststellen van geschikte metrieken en key performance indicators (KPI's), automatisering en integratie van operaties, en het evalueren van de financiële resultaten van business units.

ITAM professionals richten zich op het maximaliseren van de waarde van investeringen in technologie. Het identificeren van de hardware (Hardware Asset Management / HAM), software (Software Asset Management / SAM) en IT Asset Disposition (ITAD) van hun IT ecosysteem helpt bij het nemen van betere beslissingen. Dit is vooral belangrijk in hybride omgevingen met on-premise-, Cloud- en SaaS technologieën.

Samenwerken om kostenbesparingen te optimaliseren

ITAM teams werken nauw samen met andere functionele gebieden in een organisatie. Zoals infrastructuur en IT Service Management. ITAM kan helpen bij beslissingen over Cloud migratie, cloud kostenoptimalisatie, licentie compliance, rightsizing en reclaiming van licenties, en applicatie rationalisatie.

Nu de publieke clouduitgaven (en ‘wasted cloud spend’) toenemen, is het geen verrassing dat het optimaliseren van het bestaande gebruik van de Cloud het belangrijkste initiatief is als het gaat om Cloud. Met als uiteindelijk doel het realiseren van kostenbesparingen. Om dit doel te helpen bereiken, heeft de meerderheid van de organisaties (71%) een Cloud Center of Eexcellence (CCOE) of een centraal cloudteam. Zij richten zich op bestuur en cultuur, en geven daarbij prioriteit aan samenwerking en gecentraliseerde tools en controles. Enkele van de belangrijkste maatstaven voor het beoordelen van de voortgang ten opzichte van de Cloud doelstellingen zijn kostenefficiëntie/besparingen (gerapporteerd door 74%) en het vermijden van kosten (48%).

(Bron: Flexera 2022 State of the Cloud Report).

Toepassing van de drie fasen van de FinOps levenscyclus ter ondersteuning van ITAM in de Cloud:

  • Informeren: Een ITAM benadering geeft prioriteit aan het verkrijgen van inzicht in licentiegebruik en rechten voor de Cloud, inclusief virtuele machines (VM's), containers, PaaS services en fysieke infrastructuur.
  • Optimaliseren: Optimalisatie inspanningen omvatten het gebruik van Bring-Your-Own-License (BYOL) opties om de kosten van de Cloud infrastructuur te verlagen, het koppelen van de levenscyclus van instances aan complianceberekeningen, en het beheren van het compliance risico op basis van Cloud inventory. ITAM kan FinOps helpen door licentie overwegingen te optimaliseren  voor verschillende cloud providers (met specifieke overwegingen voor Amazon Web Services, Microsoft Azure, ...) en voor containers.

  • Uitvoeren: Het verkrijgen van duidelijkheid in het steeds veranderende licentielandschap is een prioriteit in deze fase, waarin voortdurende evaluatie en automatisering noodzakelijk zijn.

FinOps- en ITAM professionals kunnen hun inspanningen integreren door zich te concentreren op de manier waarop zij worden geïnformeerd over hun initiatieven, hoe zij hun programma's optimaliseren en hoe zij de activiteiten verbeteren.

FinOps

Krijg een introductie in FinOps en lees meer over de strategische aanpak voor succes.

Lees meer

FinOps Diensten

Softline heeft een hands-on en eenvoudig te begrijpen aanpak ontwikkeld om de optimalisatie te sturen, die past bij het volwassenheidsniveau van ELKE organisatie.

Lees meer

FinOps tooling

Leer meer over de verschillende technologieën van onze strategische partners, die gebruikt kunnen worden.

Ga naar FinOps tooling

Knowledge Base

Vind interessante artikelen en webinars over FinOps en Cloud Cost Optimisation in onze Knowledge Base.

Ga Kno naar de Knowledge Base