Softline Group Northern Europe // Trustworthy data

Betrouwbare Data: de sleutel voor het bereiken van Compliance, Control & Cost savings

Tegenwoordig gebruiken de meeste organisaties SAM & ITAM tools om hun IT Asset Management processen te ondersteunen. Deze tools helpen de licentiemanager of IT asset manager door een groot deel van het administratieve werk te automatiseren, zoals het identificeren en normaliseren van softwaretitels, het omzetten van licentieaankopen in licentierechten en het koppelen van deze rechten aan de genormaliseerde installaties.

De output die afkomstig is van ITAM tools is echter zo goed als de data die er binnenkomt. Dit geldt ook voor alle rapporten en, het belangrijkste, het advies afgeleid uit de License Position Reports die ook zijn gebaseerd op de output van deze data. Ergo, betrouwbare data vormen de basis van uw ITAM structuur en de basis om Compliance, Control & Cost savings te realiseren.

Betrouwbare data in het House of ITAM®

Betrouwbare data vormen de eerste tier van de ISO/IEC 19770-1 standaard voor ITAM en is als zodanig het fundament van uw ITAM structuur. Het Softline House of ITAM® is een vertaling van deze ISO norm. Tier 1 richt zich op het verzamelen van betrouwbare data over software en (aanverwante) hardware, de organisatie, licenties en contracten. Het komt overeen met de eerste stap van ITAM volwassenheid: Compliance.

De vier bouwstenen binnen deze eerste laag:

Data management

Ervoor zorgen dat de vereiste data over de belangrijkste IT assets in scope nauwkeurig worden geregistreerd, gedurende de hele levenscyclus van assets en of ze al dan niet geautoriseerd zijn. Dit proces omvat registratie en, niet te vergeten, verificatieactiviteiten.

U kunt hier meer lezen over de juiste manier om software publishers te onboarden. In lijn hiermee zijn er veel "Tips van de Week" gepubliceerd over het verkrijgen van betrouwbare data. Leer meer over IT Asset Visibility, en waarom het belangrijk is en welke stappen u moet ondernemen, via de meerdere on-demand video's die over dit onderwerp door Softline zijn gepubliceerd.

Licentie management

De organisatie moet ervoor zorgen dat licenties worden geconfigureerd in overeenstemming met de geregistreerde entitlement data gedurende de levenscyclus van de licentie, dat synchronisaties periodiek worden uitgevoerd en beoordeeld, én dat actieve follow-up wordt geboden. Met Softline's SAMmanaged services helpen we organisaties hun ITAM proces op de meest effectieve en kostenefficiënte manier uit te voeren. Lees ook meer over hoe u zich kunt voorbereiden op audits, inclusief de toegevoegde waarde van het audit runbook.

Change management

Risico's verbonden aan geplande veranderingen, permanent of tijdelijk, die een impact kunnen hebben op het behalen van ITAM doelstellingen. De wijziging moet worden beoordeeld voordat deze wordt doorgevoerd. De organisatie moet ervoor zorgen dat dergelijke risico's worden beheerst en niet worden blootgesteld aan onvoorziene kosten. Bekijk hoe tooling u kan helpen met "change impact projection functionality".

Security management

De organisatie moet de security effectief beheren binnen alle ITAM activiteiten en moet de security approval eisen met betrekking tot ITAM ondersteunen, voor alle IT assets die binnen de scope vallen; en periodieke verificatie uitvoeren van de compliance met security vereisten, zoals informatie over het end-of-life of bekende zwakke plekken.

Softline & Flexera webinar over Data Quality en IT Asset Visibility

Betrouwbare data is de basis voor het bereiken van Compliance, Control & Cost savings. In dit webinar nemen John Sorensen (Flexera) & Jan van Kalkeren (Softline) u mee in de uitdagingen die in het State of the ITAM 2022 rapport, het State of the Cloud 2022 rapport en de Tech Spend Pulse 2022 worden geïdentificeerd en gepresenteerd. Klik hier om het webinar aan te vragen 

 

Vendor onboarding

Onboarding van publishers is het hele proces van het interpreteren, registreren en modelleren van licentierechten in een ITAM tool. Het doel is om een nauwkeurig en volledig register van alle entitlements te krijgen, zodat een organisatie de publisher te allen tijde kan managen.

ITAM Tool Health Check: is uw data correct?

Met een ITAM Tool Health Check kan een organisatie ervoor zorgen dat de data waarop ze beslissingen nemen, juist en actueel zijn. Met andere woorden: zijn het betrouwbare data? De ervaring leert dat initïele installaties en configuraties na verloop van tijd niet meer 100% in lijn zijn met de huidige omgeving. Het resultaat is onjuiste informatie en ontbrekende data. De ITAM Tool Health Check van Softline omvat een analyse van het huidige technische ontwerp en een deep dive in de infrastructuur van een organisatie, om vast te stellen hoe "gezond" een ITAM omgeving werkelijk is.

Bent u voorbereid op audits?

Onvoorbereid een review of audit ingaan vergt niet alleen veel middelen, maar kan ook voor onaangename (financiële) verrassingen zorgen. Dergelijke gevolgen kunnen worden voorkomen door een volledig inzicht in de software licentie compliance status. Hiervoor moeten organisaties er zeker van zijn dat de data waarop ze vertrouwen, betrouwbare data zijn. Wees daarom altijd voorbereid op audits!

SAM Managed Services

Softline ondersteunt organisaties bij het opzetten van ITAM processen volgens de ISO/IEC standaard 19770-1:2017 voor ITAM en best practices komende van honderden ITAM projecten. Met Gartner's Magic Quadrant voor "Software Asset Management Managed Services" helpen zij de markt een weloverwogen beslissing te nemen over de SAM Managed Services Provider die het beste past bij een organisatie. Het Gartner rapport van 2021 erkent Softline als Challenger.

Lees meer over de SAM Managed Services van Softline

Vertrouw op uw data
met Softline!

 

Betrouwbare data is de eerste tier van de ISO/IEC 19770-1 standaard voor ITAM, en vormt als zodanig het fundament van uw ITAM structuur. 

 

Ja! Ik wil betrouwbare data!