Softline Group Northern Europe // Trustworthy data // Voorbereid zijn op audits en true-ups

Wees voorbereid op audits en true-ups!

Software audits zijn onvermijdelijk en elke organisatie zal er ooit mee te maken krijgen. Hoe onvermijdelijk ook, een software audit is iets waar een organisatie op voorbereid kan zijn! Onvoorbereid een review of audit in gaan, belast niet alleen de resources van een organisatie, maar kan ook resulteren in onaangename (financiële) verrassingen. Organisaties kunnen dergelijke gevolgen voorkomen door tijdig inzicht te krijgen in de software licentie compliance status voor de software publishers die voor de organisatie het belangrijkst zijn. Ook kan een organisatie met de juiste voorbereiding (financiële) risico's verkleinen. Met volledig inzicht in IT assets en controle over het gebruik van software kan een organisatie het oneigenlijk gebruik van software beperken en ongewenste verrassingen voorkomen.

Audit Runbook

Softline heeft een "Audit Runbook" ontwikkeld. Het helpt organisaties die met een audit te maken krijgen met duidelijke informatie over hoe ze moeten reageren, voorbereiden, managen en afsluiten. De checklist die is gebaseerd op ISO eisen vormt een handige methode om elk extern auditverzoek te behandelen. Het Audit Runbook is gebaseerd op zowel de praktische als de tactische en strategische ervaring die de experts van Softline hebben, van beide kanten van de audit tafel.

Meer over het Audit Runbook

Baseline Services en True-Up Services

Elke organisatie heeft specifieke software publishers die het belangrijkst zijn en de grootste financiële last met zich meebrengen. Softline kan een Baseline Service uitvoeren voor elke software publisher. Baselines kunnen worden gezien als een pre-audit, en bieden organisaties inzicht in hun License Compliance Positie alsook advies over licentie optimalisatie en te nemen maatregelen.

Softline heeft vele baselines uitgevoerd, voor allerlei soorten organisaties die voor allerlei verschillende uitdagingen staan. Zeer korte tijdsbestekken, zeer hoog ingeschatte incompliance, zeer gecompliceerde licentiestructuren van software publishers die voor veel organisaties een uitdaging vormen, geen transparantie door fusies en splitsingen, maar ook organisaties die "gewoon" een Microsoft baseline willen hebben voor hun jaarlijkse true-up. Lees meer over de Baseline Services om erachter te komen wat past bij de behoeften van uw organisatie.

Er zijn twee (anonieme) casestudy's, één over IBM licenties en één over Oracle licenties, waarbij u kunt lezen hoe de experts van Softline echt het verschil hebben gemaakt. Neem contact op met het Softline team voor advies over uw specifieke baseline vraag.

IBM Deep Dive

Een andere manier om audits voor te bereiden - met name een IBM audit - is de IBM Deep Dive. In twee dagen zal deze deep dive licentie risico's in een organisatie blootleggen. Maar wat dit uitgebreider maakt dan een IBM Baseline, is dat het een organisatie ook laat zien hoeveel ze kunnen besparen op licentiekosten. Onze ervaring leert dat de ROI gemiddeld tussen een 50- en 100-voud van de advieskosten ligt!

Alles over audits & true-ups

Softline’s alternative for IBM’s IASP audit approach

Early 2019 IBM “announced” a new program to their traditional license compliance verification. This program is called the “IBM Authorized SAM Provider Offering” (IASP) and is on invitation basis only. Softline's alternative for the IBM IASP audit approach enables to save substantially on IT investments. Our IBM expert will gladly help!

Read Softline's alternative IASP audit approach

Softline’s alternatief voor de IASP-auditaanpak van IBM

Begin 2019 "kondigde IBM" een nieuw programma aan voor hun traditionele controle op de licentie compliance. Dit programma heet de "IBM Authorized SAM Provider Offering" (IASP) en is alleen op uitnodiging. Tot nu toe heeft een beperkt aantal klanten zich aangemeld voor IASP.

Meer over Softline's alternatief voor de IASP-auditaanpak

IBM’s new audit approach IASP, what does it mean?

Early 2019 IBM announced a new, more friendly approach to their traditional license compliance verification. The new program is called IBM Authorized SAM Provider (IASP) Offering. A short explanation of IBM's new audit approach IASP - can it be beneficial for your organisation?

Read all about IBM's audit approach IASP

De nieuwe IASP audit aanpak van IBM, wat betekent dat?

Begin 2019 'kondigde' IBM een nieuwe, vriendelijkere aanpak aan voor hun traditionele licentie compliance verificatie. Het nieuwe programma heet IBM Authorized SAM Provider (IASP) Offering. We geven een korte uitleg - kan deze nieuwe aanpak uw organisatie helpen?

Lees verder over de nieuwe IASP audit aanpak van IBM

Audit Rights - Consider the changes Oracle made

In April 2019, Oracle included a revised Audit Clause into their standard OMA (Oracle Master Agreement) and Order Docs. What are the consequences for ITAM in your organisation?

Read more about the Oracle changes

Wijzigingen in de Oracle Audit clausule

In april 2019 nam Oracle een herziene auditclausule op in hun standaard OMA (Oracle Master Agreement) en Order Docs. Wat zijn de gevolgen voor ITAM binnen uw organisatie?

Lees meer over de Oracle wijzigingen

Implement an Audit Defence Policy to stay in control

Organisations are trying to keep up to date with ever-changing licensing rules and stay in control of their license position. At the same time, publishers attempt to (re)capture revenue on existing licenses, using audits as a method. Having an Audit Defence Policy helps you stay in control of your license position and can even realise cost savings.

Read the Audit Defence Policy article

Implementeer een auditverdedigingsbeleid om de controle te behouden

Organisaties proberen op de hoogte te blijven van steeds veranderende licentieregels en controle te houden over hun licentiepositie. Tegelijkertijd proberen software leveranciers inkomsten uit bestaande licenties te halen met audits als methode. Een Audit Defence Policy helpt u om de conrole over licentiepositie te behouden en zelfs om kosten te besparen. .

Lees meer over de Audit Defence Policy

Heeft u audit support nodig?

 

Heeft u al een audit aankondiging ontvangen? En kunt u wel wat ondersteuning gebruiken?

 

Laat Softline experts u hierin bijstaan.

Neem contact met ons op